left wing man là gì - Nghĩa của từ left wing man

left wing man có nghĩa là

Khi hai chàng trai đi đến một bữa tiệc và một người đang cố gắng đánh vào một cô gái nào đó nhưng đang bị cock bị chặn bởi người bạn đồng tính của cô ấy, anh chàng yêu cầu bạn của mình là "người đàn ông cánh trái" của mình bằng cách đánh vào người đồng tínhanh chàng để anh ta có thể đến với cô gái.

Ví dụ

Này anh bạn cô ấy người bạn đồng tính sẽ không để chúng tôi một mình.Bạn có thể là người đàn ông cánh trái của tôi?