look out a darkie là gì - Nghĩa của từ look out a darkie

look out a darkie có nghĩa là

Khi ur một người mẹ với những đứa trẻ của bạn trở lại 1950 1950 và bạn thấy một anh chàng da đen

Thí dụ

Trẻ em nhìn ra một darkie
Những người da trắng nói về golf, người Hồi giáo gặp anh chàng da đen, một người khác nhìn ra một Darkie, người da trắng nói số 1