Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

  • Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là
    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

Video Bài 1 trang 68 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Quảng cáo

a) 3 giờ;     b) 5 giờ;     c) 6 giờ;

d) 12 giờ;     e) 20 giờ?

Lời giải

Trên mặt đồng hồ người ta chia thành 12 phần bằng nhau. Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là:

360o : 12 = 30o

a) Thời điểm 3 giờ (hình a) thì góc ở tâm có số đo là: 3.30o = 90o

b) Thời điểm 5 giờ (hình b) thì góc ở tâm có số đo là: 5. 30o = 150o

c) Thời điểm 6 giờ (hình c) thì góc ở tâm có số đo là: 6.30o = 180o

d) Thời điểm 12 giờ (hình d) thì góc ở tâm có số đo là: 0o

e) Thời điểm 20 giờ (hình e) thì góc ở tâm có số đo là: 4.30o= 120o

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1 khác:

  • Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là
    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết của chúng tôi được các Thầy / Cô giáo biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 9 Tập 1, Tập 2 Đại số & Hình học.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-1-goc-o-tam-so-do-cung.jsp

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo bằng bao nhiêu lúc 8 giờ

Bài 1. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau. Bài 1 trang 68 sgk Toán lớp 9 Tập 2 – Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 1. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

a) 3 giờ;

b) 5 giờ;

c) 6 giờ;

d) 12 giờ;

e) 20 giờ.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là \(360^0: 12 = 30^0\)

a) Vào thời điểm 3 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(3. 30^0= 90^0\)

b) Vào thời điểm 5 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(5. 30^0= 150^0\)

c) Vào thời điểm 6 giờ  thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(6. 30^0= 180^0\)

d) Vào thời điểm 20 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(4. 30^0= 120^0\)

e) Vào thời điểm 12 giờ hai kim đồng hồ trùng nhau thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(0^0\)

Bài tập – Chủ đề 1: Đo góc và cung – Bài 7 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2. Giải bài tập Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu vào những thời điểm sau:

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu vào những thời điểm sau:

a) 2 giờ               b) 8 giờ

c) 21 giờ              d) 7 giờ 30 phút

e) 9 giờ 20 phút

Đồng hồ được chia thành 12 phần, mỗi phần tương ứng với \(\dfrac{{{{360}^0}}}{{12}} = {30^0}\).

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

Đồng hồ được chia thành 12 phần, mỗi phần tương ứng với \(\dfrac{{{{360}^0}}}{{12}} = {30^0}\).

a) Vào lúc 2h, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 2.300 = 600.

Quảng cáo

 

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

b) Vào lúc 8h, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 4.300 = 1200.

 

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

c) Vào lúc 21h, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 3.300 = 900.

 

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

d) Vào lúc 7h30, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 1,5.300 = 450.

 

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

e) Vào lúc 9h20, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là \(5\dfrac{1}{2}{.30^0} = {165^0}\).

 

Lúc 8 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là

Lúc \(8 \) giờ, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là:


A.

B.

C.

D.