Mã html tải xuống miễn phí

Tạo một liên kết tải xuống trong HTML thì đơn giản; . Tuy nhiên, một số loại tệp tin, (không hạn chế như hình ảnh,. pdf,. txt and. doc) sẽ không tải về được. Thay vào đó, chúng sẽ được mở trong trình duyệt

Nếu bạn có khả năng truy xuất đến máy chủ chứa trang web của bạn thì có một số giải pháp mà bạn có thể sử dụng, giả sử như cấu hình

1
7, để trực tiếp tải xuống các tập tin. Nếu trang web của bạn được lưu trữ với một dịch vụ miễn phí như WordPress. com, Blogspot, hoặc có thể Trang Github mà không cho phép bạn làm như vậy, thì hãy xem xét sử dụng thuộc tính
1
8

Sử dụng thuộc tính "Download"

Thuộc tính

1
8 là một phần của HTML5 và có thể tạo ra một liên kết tải về chứ không phải là một liên kết điều hướng

Thuộc tính

1
8 cũng cho phép bạn đổi tên tệp sau khi tải xuống. Khi tập tin nằm trên máy chủ, đặc biệt là nếu nó được tự động tạo ra, nó có thể được đặt tên theo hệ thống và dấu gạch ngang, ví dụ.
if ( ! Modernizr.adownload ) {
1. Sẽ tốt hơn nếu để người dùng nhận được các tập tin với một tên hợp lý hơn khi tải về, có thể như vậy.
if ( ! Modernizr.adownload ) {
2 (đừng quên phần mở rộng tệp)

Tools

1
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text

Hãy thử trang demo và bạn thấy tệp được tải xuống có tên chỉ được xác định trong thuộc tính

1
8

Mã html tải xuống miễn phí
Mã html tải xuống miễn phí
Mã html tải xuống miễn phí

Một số lưu ý

  • Firefox chỉ cho phép người dùng tải về các tập tin của cùng một nguồn để thực hiện vấn đề bảo mật. Tập tin phải đến từ máy chủ hoặc tên miền riêng của bạn, nếu không nó sẽ được mở ra trong quá trình duyệt
  • Mặc dù việc tải xuống các tập tin khác nguồn được cho phép trong Chrome và Opera mới nhất (với Chromium/Blink), nhưng chúng đều sẽ bỏ qua giá trị của các thuộc tính. Nói cách khác, tên tệp sẽ vẫn được giữ nguyên

Phương án dự phòng

Tại thời điểm bài viết, thuộc tính

1
8 vẫn chưa được cài đặt trong trình duyệt Safari và Internet Explorer (như bạn kỳ vọng). Tuy nhiên, theo trạng thái hiện đại của IE, nó đang ở trên danh sách phát triển ưu tiên và nhận được nhiều yêu cầu

Mã html tải xuống miễn phí
Mã html tải xuống miễn phí
Mã html tải xuống miễn phí

Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể thêm một phương án dự phòng, giả sử có giới hạn như cung cấp thêm các hướng dẫn bên dưới liên kết tải xuống trong trình duyệt không hỗ trợ. Để làm như vậy, chúng ta cần phải tải xuống Modernizr và bao gồm kiểm tra tính năng

1
8

Mã html tải xuống miễn phí
Mã html tải xuống miễn phí
Mã html tải xuống miễn phí
Configure Modernizr

Sau đó, chúng ta có thể thêm các mã sau đây

1
if ( ! Modernizr.adownload ) {
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8_______19
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
0
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
1
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
2
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
3
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
4
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
5
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
6
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
7
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
8
 href="download/acme-doc-2.0.1.txt" download="Acme Documentation (ver. 2.0.1).txt">Download Text
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

Đoạn mã sẽ kiểm tra xem trình duyệt có hỗ trợ các thuộc tính

1
8 hay không;

Mã html tải xuống miễn phí
Mã html tải xuống miễn phí
Mã html tải xuống miễn phí
Dòng chữ hướng dẫn xuất hiện trong trình duyệt Safari

Tổng kết

Các thuộc tính

1
8 làm cho việc xử lý các liên kết tải xuống rất thuận tiện cho những ai đã có quyền truy cập cấu hình trên máy chủ. Tôi mong rằng Internet Explorer và Safari sẽ sớm cài đặt thuộc tính
1
8