Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024

Thực hiện quy trình như sau khi bạn muốn khởi động máy tính và đưa máy trở về phương thức tính toán và thiết đặt về cài đặt mặc định ban đầu (ngoại trừ cài đặt Language và Contrast). Lưu ý rằng thao tác này cũng xoá đi tất cả dữ liệu hiện tại trong bộ nhớ máy tính.

Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024
Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024
(RESET)
Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024
(Initialize All)
Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024
(Yes)

Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024

Cho em hỏi sao em bấm sô 0nos lạihieenj ra -0 với lại em bấm phím shift với modr stetup nó lại ra compe , khi em ko bấm shift nó lại ra mthio . Khi em muốn bấm dấu , vd 7,3 nó lại ra y 0 vậy ạ , em muốn tắt màn hình nó ki tắt em bấm nhiều lần nó mới tắt ạ .

© Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Diệu Phúc - GPĐKKD: 0316172372 do sở KH & ĐT TP. HCM cấp ngày 02/03/2020 - Giấy phép thiết lập MXH số 497/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/7/2021 - Địa chỉ: 350-352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028.7108.9666.

Bản quyền nội dung thuộc về Sforum.vn (hoặc Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Diệu Phúc). Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản.

Máy tính sẽ hiển thị thông báo lỗi mỗi khi lỗi xuất hiện bởi bất kỳ lý do nào trong quá trình tính toán.

Hiển thị vị trí lỗi

Khi thông báo lỗi được hiển thị, nhấn

Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024
hoặc
Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024
để trở về màn hình tính toán. Con trỏ sẽ được định vị tại vị trí nơi lỗi xuất hiện, sẵn sàng cho việc nhập. Hãy làm những sửa chữa cần thiết cho tính toán và thực hiện lại nó.

Ví dụ: Khi bạn nhập nhầm vào 14 ÷ 0 × 2 = thay vì 14 ÷ 10 × 2 =.

Xoá thông báo lỗi

Khi thông báo lỗi được hiển thị, nhấn

Máy tính casio fx-580vn plus bị lỗi năm 2024
để trở về màn hình tính toán. Lưu ý rằng điều này cũng xoá tính toán có chứa lỗi.

Thông báo lỗi

Math ERROR

Nguyên nhân:

Kết quả trung gian hay cuối cùng của tính toán bạn đang thực hiện vượt quá miền tính toán cho phép.

Đầu vào của bạn vượt quá miền đầu vào cho phép (đặc biệt khi dùng các hàm).

Tính toán bạn đang thực hiện chứa thao tác toán học không hợp thức (như chia cho không).

Hành động:

Kiểm tra các giá trị nhập, giảm bớt số chữ số, và thử lại.

Khi dùng bộ nhớ độc lập hay biến làm đối số cho hàm, hãy chắc chắn rằng bộ nhớ hay giá trị biến nằm trong miền cho phép đối với hàm đó.

Stack ERROR

Nguyên nhân:

Tính toán bạn đang thực hiện đã gây ra khả năng chồng số hay chồng lệnh bị vượt quá.

Tính toán bạn đang thực hiện đã làm cho dung lượng của chồng ma trận bị vượt quá.

Tính toán bạn đang thực hiện đã làm cho dung lượng của chồng véc-tơ bị vượt quá.

Hành động:

Đơn giản hoá biểu thức tính toán để không vượt quá khả năng của chồng.

Thử chia phép tính thành hai hay nhiều phần.

Syntax ERROR

Nguyên nhân:

Có vấn đề với dạng thức của tính toán bạn đang thực hiện.

Hành động:

Thực hiện thao tác sửa chữa cần thiết.

Argument ERROR

Nguyên nhân:

Có vấn đề với đối số của phép tính bạn đang thực hiện.

Hành động:

Thực hiện thao tác sửa chữa cần thiết.

Dimension ERROR (Chỉ các phương thức Matrix và Vector)

Nguyên nhân:

Ma trận hay véc-tơ bạn đang định dùng trong tính toán đã được đưa vào mà không xác định chiều của nó.

Bạn đang cố gắng thực hiện tính toán với ma trận hay véc-tơ có chiều không được phép cho kiểu tính toán đó.

Hành động:

Xác định chiều của ma trận hay véc-tơ và rồi thực hiện lại tính toán.

Kiểm tra các chiều được xác định cho ma trận hay véc-tơ để xem liệu chúng có tương hợp với tính toán không.

Variable ERROR (Chỉ ở tính năng SOLVE)

Nguyên nhân:

Cố gắng thực hiện SOLVE cho biểu thức đầu vào mà không có chứa bất kỳ biến nào.

Hành động:

Nhập biểu thức có chứa một biến.

Cannot Solve (Chỉ tính năng SOLVE)

Nguyên nhân:

Máy tính không thể thu được nghiệm.

Hành động:

Kiểm tra các lỗi trong phương trình bạn nhập.

Đưa vào một giá trị cho biến nghiệm gần với nghiệm được mong đợi và thử lại.

Range ERROR

Nguyên nhân:

Cố gắng tạo ra một bảng số trong phương thức Table với điều kiện làm cho bảng vượt quá số dòng tối đa cho phép. Số dòng tối đa là 45 khi “f(x)” được chọn cho cài đặt bảng menu thiết lập và là 30 khi “f(x),g(x)” được chọn.

Hành động:

Thu hẹp miền tính toán của bảng bằng cách thay đổi Start, End, và những giá trị Step, rồi thử lại lần nữa.

Time Out

Nguyên nhân:

Kết thúc tính toán vi phân hay tích phân hiện tại mà không đáp ứng đủ điều kiện kết thúc.

Kết thúc tính toán phân phố hiện thời chấm dứt mà không đáp ứng đủ điều kiện kết thúc.

Hành động:

Tính toán vi phân hay tích phân: Thử tăng giá trị tol lên. Lưu ý rằng điều này cũng làm giảm độ chính xác của nghiệm.