Mỗi hộp có 5 cái bánh hỏi 4 hộp có bao nhiêu cái bánh

Bi

Có số hộp là: 100 : 5 = 20 (hộp)

Có số thùng bánh là: 20 : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Trả lời hay

6 Trả lời 17:43 30/08

 • Xử Nữ

  Có số hộp là: 100 : 5 = 20 (hộp)

  Có số thùng bánh là: 20 : 4 = 5 (thùng)

  Đáp số: 5 thùng

  Trả lời hay

  4 Trả lời 17:43 30/08

  • Người Sắt

   5 thùng

   Trả lời hay

   1 Trả lời 17:44 30/08

   • Câu 6: Trang 12 toán VNEN 3 tập 1

    Giải các bài toán sau:

    a. Có 6 hộp bánh như nhau, mỗi hộp có 4 chiếc bánh. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

    b. Có 20 chiếc bánh chia đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy chiếc bánh?


    a. Có tất cả số chiếc bánh là:

       6 x 4 = 24 (chiếc bánh)

       Đáp số: 24 chiếc bánh

    b. Mỗi hộp có số chiếc bánh là:

       20 : 5 = 4 (chiếc bánh)

        Đáp số: 4 chiếc bánh


    Hướng dẫn giải bài 5 trang 21 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 2. Giải Toán 2 Bài Phép chia

    Tìm phép tính phù hợp với bài toán

    Có 2 hộp, mỗi hộp có 5 cái bánh. 5 cái bánh được lặp lại 2 lần. Để tính số cái bánh tất cả em thực hiện phép tính nhân   5 × 2 =  10.

    Quảng cáo

    Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn, em có phép tính chia 10 : 5. Để tính xem mỗi bạn được mấy cái bánh, em thực hiện phép tính chia 10 : 5 = 2 (nhớ lại bảng nhân 5, em thấy 5 × 2 = 10, vậy 10 : 5 = 2).

    Có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh, em có phép tính chia 10 : 2. Để tính xem có mấy bạn được chia bánh, em thực hiện phép tính chia 10 : 2 = 5 (nhớ lại bảng nhân 2, em thấy 2 × 5 = 10, vậy 10 : 2 = 5).

    Em thực hiện nối như sau:


     Bài học:
    • 4: Phép nhân - Phép chia
    • Phép chia (CTST)

     Chuyên mục:

    Quảng cáo

    • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

    Bài 2 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp có bao nhiêu cái bánh?

    Quảng cáo

    Tóm tắt

    Lời giải:

    Một hộp có số cái bánh là:

         30 : 5 = 6 (cái)

    Bốn hộp có số cái bánh là:

         4 x 6 = 24 (cái)

    Đáp số: 24 cái.

    Quảng cáo

    Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 hay khác:

    Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

    Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

    Loạt bài Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

    Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

    bai-119-bai-toan-lien-quan-den-rut-ve-don-vi.jsp

    Bài 51. Bảng nhân 8 – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Tính; Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh…

    1: Tính 

    8 ⨯ 1                                  8 ⨯ 6

    8 ⨯ 2                                  8 ⨯ 7

    8 ⨯ 3                                  8 ⨯ 8

    8 ⨯ 4                                  8 ⨯ 9

    8 ⨯ 5                                  8 ⨯ 10

    2: Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh ?

    3: Lớp 3A có 3 tổ, mỗi tổ có 8 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn ?

    4: Tính nhẩm

    8 + 8                                  32 + 8                       56 + 8

    16 + 8                                40 + 8                        64 + 8

    24 + 8                                48 + 8                        72 + 8

    5: Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên

    Hãy xếp thành hình sau :

     

    1: 8 ⨯ 1 = 8                                8 ⨯ 6 = 48

    8 ⨯ 2 = 16                               8 ⨯ 7 = 56

    8 ⨯ 3 = 24                               8 ⨯ 8 = 64

    8 ⨯ 4 = 32                               8 ⨯ 9 = 72

    8 ⨯ 5 = 40                               8 ⨯ 10 = 80

    2: Tóm tắt

     

    Số cái bánh có trong 7 hộp là :

    8 ⨯ 7 = 56 (cái)

    Đáp số : 56 cái

    3: Tóm tắt

    Lớp 3A có số bạn là :

    8 ⨯ 3 = 24 (bạn)

    Đáp số : 24 bạn

    4: 8 + 8 = 16                     32 + 8 = 40                 56 + 8 = 64

    16 + 8 = 24                   40 + 8 = 48                 64 + 8 = 72

    24 + 8 = 32                    48 + 8 = 56                72 + 8 = 80

    5: 

    • Chủ đề:
    • 2. Phép Nhân Và Phép Chia Trong Phạm Vi 1000
    • Bài 51. Bảng nhân 8