Một bộ ba đèn giống nhau có điện trở 3v-3w

Một bóng đèn loại 3V-3W được mắc nối tiếp với một biến trở R rồi mắc vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động E = 4,5V, điện trở trong r = 0,5Ω. Coi điện trở của đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Để bóng đèn sáng bình thường thì biến trở phải có giá trị là

A. 1Ω          

B. 2Ω            

C. 3Ω              

D.

Đáp án A

Một bộ ba đèn giống nhau có điện trở 3v-3w

Câu hỏi hot cùng chủ đề

28/08/2022 394

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một điện tích điểm q=-10-6C dịch chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều, chiều chuyển động cùng chiều đường sức điện. Biết cường độ điện trường E = 300 V/m. Công của lực điện trường thực hiện được khi điện tích đi được quãng đường 5cm là

Xem đáp án » 28/08/2022 7,901

Một electron được bắn vào trong một điện trường đều, vận tốc ban đầu cùng hướng với cường độ điện trường và có độ lớn vo=1,6.106m/s. Biết cường độ điện trường E = 910 V/m. Cho điện tích và khối lượng của electron lần lượt là –e =-1,6.10-19C; m = 9,1.10-31kg. Vận tốc của electron giảm xuống đến 0 sau khi vào điện trường một khoảng thời gian là

Xem đáp án » 28/08/2022 6,194

Tại hai điểm A, B cách nhau 6cm, trong chân không. Lần lượt đặt tại A và B các điện tích điểm tương ứng là qA và qB với qA = 4qB. Gọi M là vị trí mà cường độ điện trường do hai điện tích trên gây ra tại đó bằng 0. Khoảng cách từ M đến A và B lần lượt là

Xem đáp án » 28/08/2022 5,172

Dòng chuyển dời có hướng của các ion dưới tác dụng của điện trường là bản chất của dòng điện trong

Xem đáp án » 28/08/2022 4,928

Điều nào sau đây về chất bán dẫn là không đúng?

Xem đáp án » 28/08/2022 4,697

Điều nào sau đây là không đúng. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong một chất điện môi

Xem đáp án » 28/08/2022 4,632

Điều nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 28/08/2022 3,802

Một tụ điện có điện dung C, được mắc vào một hiệu điện thế U thì điện tích trên tụ điện là Q. Biểu thức liên hệ giữa chúng là:

Xem đáp án » 28/08/2022 3,483

Trong chân không, cho ba điểm A, B và M tạo thành một tam giác vuông tại A với MA = 3cm, BA = 4cm. Đặt tại M và B lần lượt các điện tích điểm qM=18.10-8C; qB=-32.10-8C. Cường độ điện trường do hệ hai điện tích điểm qM, qBgây ra tại A có độ lớn là

Xem đáp án » 28/08/2022 2,924

Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại tích điện dương lần lượt là q1 và q2 đặt cách nhau r = 3cm trong chân không, lực tương tác giữa chúng có độ lớn là F1=3.10-3N. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau (không tiếp xúc với bất kì vật nào khác), sau khi cân bằng điện tích, đưa hai quả cầu về vị trí cũ thì thấy chúng đẩy bằng bằng lực F2=4.10-3N. Biết độ lớn của điện tích q1 lớn hơn độ lớn điện tích q2. Mối quan hệ giữa q1 và q2 là

Xem đáp án » 28/08/2022 2,686

Điều nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 28/08/2022 2,599

Tia lửa điện được ứng dụng trong

Xem đáp án » 28/08/2022 2,562

Một dòng điện có cường độ I = 2A chạy qua một vật dẫn có điện trở R = 200Ω thì nhiệt lượng toả ra trong 40s là

Xem đáp án » 28/08/2022 2,437

Một mạch điện kín bao gồm bộ nguồn có suất điện động 12V và điện trở trong 2Ω. Mạch ngoài gồm điện trở R1 = 3Ω mắc song song với biến trở R2. Điều chỉnh biến trở R2 để công suất tiêu thụ trên R2 đạt cực đại. Cường độ dòng điện mạch chính khi đó là

Xem đáp án » 28/08/2022 2,172

Một bộ nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r. Nếu mắc một ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai cực của bộ nguồn thì thấy ampe kế chỉ 2A. Nếu mắc một vôn kế có điện trở rất lớn vào hai cực của bộ nguồn thì số chỉ của vôn kế là 6V. Nếu mắc một điện trở R = 21Ω vào hai cực của bộ nguồn thì cường độ dòng điện mạch chính là

Xem đáp án » 28/08/2022 1,811

Mã câu hỏi: 119382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, . Nếu thay nguồn điện đó bằng 3
 • Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua
 • Cho  mạch có 3 điện trở mắc nối tiếp lần lượt là 2 Ω, 3 Ω và 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở trong 1 Ω.
 • Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của
 • Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V.
 • Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cư�
 • Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Suất điện động và điện trở trong
 • Một bộ 3 đèn giống nhau có điện trở 3 Ω được mắc nối tiếp với nhau và nối với nguồn 1 Ω thì dòng điện trong m�
 • Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là
 • Cho một dòng điện không đổi trong 10 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2 C.
 • Cấu tạo pin điện hóa là
 • Trong trường hợp nào sau đây ta có một pin điện hóa?
 • Một bếp điện có hiệu điện thế và công suất định mức là 220 V và 1100 W.
 • Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), khi đó
 • Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ
 • Có 12 pin giống nhau, mỗi pin có ξ = 1,5V, r = 0,2Ω mắc thành y dãy song song mỗi dãy có x pin ghép nối tiếp.
 •  Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín.
 • Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình vẽ (H1).
 • Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r,
 • Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng.
 • Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110 V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A và đèn sáng b
 • Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R
 • Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 9V, điện trở trong r = 0,5 Ω; Các điện trở R
 • Nguồn điện có r = 0,2 W, mắc với R = 2,4 W thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R là 12 V.
 • Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω.
 • Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng 4 cm là F.
 • Cường độ điện trường do điện tích +Q gây ra tại điểm A cách nó một khoảng r có độ lớn là E.
 • Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét nào
 • Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường? Điện trường tĩnh là do
 • Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U.
 • Hai điện tích điểm q1 = 4.10-7C và q2 = -6.10-7C  đặt trong dầu (có ε = 2) cách nhau một khoảng r = 4 (cm).
 • Khi UAB > 0, ta có: Dòng điện chạy trong mạch AB theo chiều
 • Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn không phụ thuộc vào yếu tố
 • Công của lực điện trường chỉ phụ thuộc vào
 • Phát biểu nào sau đây là không đúng? Công của nguồn điện là công của lực điện thực hiện dịch chuyển
 • Hai điện tích q1 = -3.10-6C; q2 = -27.10-6C đặt cố định tại 2 điểm A, B trong không khí với cách nhau 12cm.
 • Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 2000
 • I. Hiệu điện thế giữa hai vật dẫn. II. Độ dẫn điện của vật dẫn. III. Thời gian dòng điện qua vật dẫn.
 • Nếu nguyên tử oxi bị mất hết electron nó mang điện tích
 • Theo thuyết êlectron phát biểu nào sau đây là không đúng