Một tổ có 12 người gồm 7 nữ và 5 nam có bao nhiêu cách lập một đội văn nghệ gồm 4 nữ và 3 nam

Có 12 học sinh gồm 5 nam và 7 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ 12 học sinh đó ra 3 học sinh gồm 2 nam và 1 nữ?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Số cách chọn từ 12 học sinh đó ra 3 học sinh gồm 2 nam và 1 nữ là:

Một tổ có 12 người gồm 7 nữ và 5 nam có bao nhiêu cách lập một đội văn nghệ gồm 4 nữ và 3 nam
cách.

Đáp án đúng là A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài toán về tổ hợp - TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT - Toán Học 11 - Đề số 13

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Bài 104102

Bình chọn tăng 0 Bình chọn giảm
Quan tâm
0
Đưa vào sổ tay
Một đội văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồng ca gồm 8 người, biết rằng trong nhóm đó phải có ít nhất 3 nữ.

Một nhóm đoàn viên thanh niên tình nguyện về sinh hoạt tại một xã nông thôn gồm có 21 đoàn viên nam và 15 đoàn viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân chia 3 nhóm về 3 ấp để hoạt động sao cho mỗi ấp có 7 đoàn viên nam và 5 đoàn viên nữ?


Câu 4784 Vận dụng

Một nhóm đoàn viên thanh niên tình nguyện về sinh hoạt tại một xã nông thôn gồm có $21$ đoàn viên nam và $15$ đoàn viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân chia $3$ nhóm về $3$ ấp để hoạt động sao cho mỗi ấp có $7$ đoàn viên nam và $5$ đoàn viên nữ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thực hiện lần lượt qua các giai đoạn sau:

- Chọn $7$ nam trong $21$ nam và $5$ nữ trong $15$ nữ cho ấp thứ nhất

- Chọn $7$ nam trong $14$ nam và $5$ nữ trong $10$ nữ cho ấp thứ hai

- Chọn $7$ nam trong $7$ nam và $5$ nữ trong $5$ nữ cho ấp thứ ba.

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Bài toán đếm --- Xem chi tiết
...