Mức lương tối thiểu Kết hôn sẽ là bao nhiêu vào năm 2023?

Số liệu ròng và tổng mức lương tối thiểu năm 2023 cho THỔ NHĨ KỲ đã được công bố. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức lương tối thiểu mới là 8506 lira net. Kể từ tháng 1 năm 2023, tổng mức lương tối thiểu đã tăng lên 10 nghìn 8 liras.  

Mức tăng lương tối thiểu năm 2023 là bao nhiêu?

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tổng mức lương tối thiểu 8506 liras sẽ được áp dụng là 10 nghìn 8 liras. Chi phí lương tối thiểu cho người sử dụng lao động sẽ là 11 nghìn 750 liras.  

công bố mức lương tối thiểu vùng năm 2023. Theo tuyên bố, đã có sự gia tăng hơn 70% trên cơ sở hàng năm. Như vậy, mức lương tối thiểu năm 2023 là 10 gộp tháng. 008. 00 TL, ròng hàng tháng 8. Nó được xác định là 506,80 TL

Cơ cấu tiền lương tối thiểu

Mặc dù mức lương tối thiểu duy nhất được xác định ở cấp quốc gia bởi Ủy ban xác định mức lương tối thiểu, mức lương tối thiểu được chỉ định sẽ được áp dụng cho tất cả nhân viên bất kể tuổi tác.

Kể từ năm 2023, mức lương tối thiểu hàng tháng được chia nhỏ như sau:

Tổng tiền lương10. 008. 00 TLSGK Công Nhân Cao Cấp Chia sẻ1. 401,12 TLLISP Chia sẻ của người lao động 100,08 TLTổng khấu trừ1. 501,20 TLNet Phí8. 506,80 TL

Chi phí tiền lương tối thiểu cho người sử dụng lao động

Bạn có thể kiểm tra chi phí của số tiền lương tối thiểu mới cho người sử dụng lao động và phần thuế mà người sử dụng lao động phải trả trong chi phí này.

SỐ TIỀN HÀNG THÁNG (TL)Tổng tiền lương10. 008.00 TLSGK Tỷ lệ Công nhân Cao cấp (15,5%)1. 551,24 TL Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động 200,16 TL Chi phí tiền lương tối thiểu cho người sử dụng lao động11. 759,40 TL

Trước khi AGI bị bãi bỏ, mức lương tối thiểu bao gồm AGI như sau vào năm 2022;

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN SỐ TIỀN (TL)Độc thân402 TLCó vợ/chồng thất nghiệp481.5 TLCó vợ/chồng thất nghiệp 1 con543 TLCó vợ/chồng thất nghiệp 2 con603 TLCó vợ/chồng thất nghiệp 3 con684 TLCó vợ/chồng thất nghiệp 4 con684 TLCó vợ/chồng thất nghiệp 5 con684 TLCó vợ/chồng đang làm việc có 2 con TLVợ chồng đang làm việc có 2 con 3 con603 TLVợ chồng đi làm có 4 con643.5 TLVợ chồng đi làm có 5 con684 TL

Số tiền Trợ cấp Sinh hoạt Tối thiểu cho năm 2021 như sau. Lượng AGI thấp nhất là 268,31 TL, lượng AGI cao nhất là 456,13 TL

Bảng phân tích mức lương tối thiểu, với số tiền AGI được cộng thêm cho năm 2021, như sau:

Tình trạng hôn nhân Số tiền hàng thángLương tối thiểu Bao gồm AGI (độc thân)2. 825,90 TL Lương tối thiểu Bao gồm AGI (Đã kết hôn và thất nghiệp)2. 879,57 TL Lương tối thiểu Bao gồm AGI (Đã kết hôn và thất nghiệp, 1 con)2. 919,81 TL Lương tối thiểu Bao gồm AGI (Đã kết hôn và thất nghiệp với 2 con)2. 960,06 TL Lương tối thiểu Bao gồm AGI (Đã kết hôn và thất nghiệp, có 3 con)3. Lương tối thiểu Bao gồm 013.72 TLA (Đã kết hôn và thất nghiệp với 4 con)3. Mức lương tối thiểu Bao gồm 013,72 TLA (Đã kết hôn với 5 người con mà vợ/chồng không đi làm)3. Mức lương tối thiểu Bao gồm 013,72 TLA (Vợ/chồng đã kết hôn và đang đi làm)2. 825,90 TL Mức lương tối thiểu Bao gồm AGI (Đã kết hôn với vợ/chồng đang đi làm, 1 con)2. 866,15 TL Lương tối thiểu Bao gồm AGI (Đã kết hôn với vợ/chồng đang đi làm, 2 con)2. 906,40 TL Mức lương tối thiểu Bao gồm AGI (Đã kết hôn với 3 con, vợ/chồng đang đi làm)2. 960,06 TL Mức lương tối thiểu bao gồm AGI (Kết hôn với vợ/chồng đang đi làm, 4 con)2. 986,89 TL Mức lương tối thiểu bao gồm AGI (Đã kết hôn với 5 đứa con, vợ/chồng đang đi làm)3. 013.72 TL

Vì số tiền AGI hàng năm không được vượt quá số tiền thuế hàng năm được tính trên mức lương tối thiểu cho mỗi nhân viên nên số tiền AGI hàng tháng được giới hạn ở mức 456,13 TL cho năm 2021.

Bạn có thể nhấp vào nút bên dưới và đăng ký nhận bản tin blog của chúng tôi để được thông báo về nội dung chúng tôi đã chuẩn bị về khởi nghiệp và thành lập công ty.

AGI, được đưa ra từ năm 2008 theo điều kiện như độc thân, đã kết hôn, có hoặc không có con, đã bị bãi bỏ sau đợt tăng lương tối thiểu vào năm ngoái. AGI sẽ không được áp dụng cho mức lương tối thiểu vào năm 2023.

Xuất bản. 13. 20 - 22 tháng 12 năm 2022

  • Phóng to bài viết
  • Thu nhỏ bài viết
  • kích thước tiêu chuẩn

Mức lương tối thiểu Kết hôn sẽ là bao nhiêu vào năm 2023?

AGİ, có hiệu lực để bù đắp cho việc mất thu nhập, đã bị bãi bỏ theo quy định được đưa ra sau lần tăng lương tối thiểu cuối cùng. Người dân thắc mắc liệu AGI, có hiệu lực trong 14 năm nhưng đã bị bãi bỏ vào năm ngoái, sẽ có hiệu lực trở lại trong năm nay hay không.

AGI SẼ ĐƯỢC TẶNG VÀO NĂM 2023?

Ứng dụng Mức sống tối thiểu (AGI), không có khu vực ứng dụng trước đó, đã bị xóa

AGI sẽ không được trao cho những người có mức lương tối thiểu hoặc nhân viên có thu nhập cao hơn mức lương tối thiểu vào năm 2023.

AGI LÀ GÌ?

01. 01. Cho đến năm 2008, những người làm công ăn lương thu thập biên lai và hóa đơn rồi gửi đến cơ quan nơi họ làm việc cùng với tờ khai và nhận tiền hoàn thuế. Để bù đắp phần thu nhập bị mất do bãi bỏ hệ thống hoàn thuế, những người làm công ăn lương được trả mức trợ cấp sinh hoạt tối thiểu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2008.

Trợ cấp sinh hoạt tối thiểu là khoản hỗ trợ tài chính mà nhân viên nhận được để chăm sóc những người phụ thuộc của mình. Đó là khoản trợ cấp được trả theo tổng số tiền lương tối thiểu tùy theo việc nhân viên đã kết hôn hay độc thân, vợ/chồng của anh ta không đi làm hoặc đang đi làm và số lượng con cái. Chính phủ, với lý do mức lương tối thiểu đã tăng 50%, và thuế thu nhập và thuế tem tương ứng với mức lương tối thiểu đã được miễn cho tất cả những người làm công ăn lương; . Những người được hưởng lợi ít nhất từ ​​​​việc miễn thuế thu nhập tương ứng với mức lương tối thiểu, nhưng loại bỏ trợ cấp sinh hoạt tối thiểu (chỉ miễn thuế tem 38 TL), là những người có vợ hoặc chồng thất nghiệp và ba con.