my dad is dead là gì - Nghĩa của từ my dad is dead

my dad is dead có nghĩa là

Một tuyên bố rõ ràng Tiểu thuyết nhưng được cho là đúng bởi UniCative sẽ được sử dụng trong các trường hợp im lặng lúng túng, do quá nhiều caffeine, v.v.

Ví dụ

Bố tôi đã chết.
-Anh ấy là?
Vâng anh ấy đã chết sáng nay.
-Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.
Haha tôi đang nói dối bạn là một thằng ngốc.

my dad is dead có nghĩa là

Một cụm từ đó là có nghĩa là một trò đùa nhưng được thực hiện nghiêm túc bởi UniGative.

Ví dụ

Bố tôi đã chết.

my dad is dead có nghĩa là

-Anh ấy là?

Ví dụ

Bố tôi đã chết.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết my dad is dead là gì - Nghĩa của từ my dad is dead