my definitions là gì - Nghĩa của từ my definitions

my definitions có nghĩa là

Tôi mệt mỏi khi giữ định nghĩa của tôi ở đây và xấu hổ về một e-mail tôi sai.

Thí dụ

Vui lòng xóa Tất cả định nghĩa của tôi

my definitions có nghĩa là

Định nghĩa của tôinó là gì.
Định nghĩa của tôi là tài sản của tôi.
Định nghĩa của tôi thậm chí có thể hút; Nhưng, nó vẫn là của tôi.
Định nghĩa của tôi là phần mở rộng của tôi vì lời nói của tôi xác định cuộc sống của tôi.

Đó là cuộc sống của tôi và tôi sẽ nói cách tôi cần.

Thí dụ

Vui lòng xóa Tất cả định nghĩa của tôi Định nghĩa của tôinó là gì.
Định nghĩa của tôi là tài sản của tôi.

my definitions có nghĩa là

Định nghĩa của tôi thậm chí có thể hút; Nhưng, nó vẫn là của tôi.

Thí dụ

Vui lòng xóa Tất cả định nghĩa của tôi

my definitions có nghĩa là

Định nghĩa của tôinó là gì.

Thí dụ

Vui lòng xóa Tất cả định nghĩa của tôi

my definitions có nghĩa là

Định nghĩa của tôinó là gì.
Định nghĩa của tôi là tài sản của tôi.
Định nghĩa của tôi thậm chí có thể hút; Nhưng, nó vẫn là của tôi.

Thí dụ

Định nghĩa của tôi là phần mở rộng của tôi vì lời nói của tôi xác định cuộc sống của tôi.

my definitions có nghĩa là

Đó là cuộc sống của tôi và tôi sẽ nói cách tôi cần.

Thí dụ

Anh chàng ngu ngốc: "Tôi đang chia sẻ định nghĩa của tôi với UD. Ngay sau đó, tất cả các niggas đều được Bustin ' như tôi."

my definitions có nghĩa là

So, you searched this because your definition got rejected, so it was probably bad. So, maybe try and make good ones.

Thí dụ

Cha của anh ấy: "Ồ, tôi thấy những gì bạn đã làm. Tôi đoán bạn đã tạo ra một từ. Tôi hy vọng anh ấy không bị lạc trong số hàng triệu từ khác. Khi bạn lớn lên, cậu bé ?! WhoEvers xem xét điều này, xin vui lòng từ chối định nghĩa của tôi, xin vui lòng tôi cầu xin

my definitions có nghĩa là

Vui lòng từ chối định nghĩa của tôi Biên tập viên UD Ý tôi là. Người Do Thái Bạn có đang bỏ phiếu định nghĩa của tôi không?

Thí dụ

tôi không có ý kiến. Thật khó chịu, nhưng khi bạn thấy định nghĩa của mình trên đó, nó có lẽ sẽ có giá trị.

my definitions có nghĩa là

You’re starting to piss me off

Thí dụ

đến từ điển đô thị admin., nhanh chóng

my definitions có nghĩa là

Bạn: "Này, tại sao phải mất từ ​​điển đô thị quá lâu để phê duyệt định nghĩa của tôi?"
Tôi: Tôi không có ý tưởng người đàn ông.

Thí dụ

Tại sao bạn lại là một Dickriding Buttjockey? Ngừng là một người tinh ranh. . Bạn môngjockey :(

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết my definitions là gì - Nghĩa của từ my definitions