naples high là gì - Nghĩa của từ naples high

naples high có nghĩa là

Trường trung học công cộngNaples, Florida.Thông thường sinh viên tốt nghiệp chặt chẽ, bros tuyệt vời.các cô gái ở phía fugly mặc dù

Thí dụ

đứa trẻ đó đi đến Naples cao?Thật là một một chàng trai tuyệt vời