national send a booty pic day may 13th là gì - Nghĩa của từ national send a booty pic day may 13th

national send a booty pic day may 13th có nghĩa là

Vào ngày 13 tháng 5 Bạn cần gửi một bức ảnh chiến lợi phẩm cho bạn trai/ngẫu nhiên cậu bé hoặc cô gái

Thí dụ

Này hôm nay là quốc gia gửi một ngày chiến lợi phẩm ngày 13 tháng 5 Cô ấy: ok cho tôi 2 phút Tôi sẽ gửi bạn một