Nếu ở chân núi 28 C và đỉnh núi độ được 10 C vậy ngọn núi cao bao nhiêu

✅ Một dãy núi có độ cao 4000m ở độ cao 1000m bên sườn đón gió có nhiệt độ 17độ C hãy tính nhiệt độ của các độ cao

Một dãy núi có độ cao 4000m ở độ cao 1000m bên sườn đón gió có nhiệt độ 17độ C hãy tính nhiệt độ c̠ủa̠ các độ cao

Hỏi:


Một dãy núi có độ cao 4000m ở độ cao 1000m bên sườn đón gió có nhiệt độ 17độ C hãy tính nhiệt độ c̠ủa̠ các độ cao

Một dãy núi có độ cao 4000m ở độ cao 1000m bên sườn đón gió có nhiệt độ 17độ C hãy tính nhiệt độ c̠ủa̠ các độ cao

Đáp:quynhthu:

ở điỉnh núi nhiệt độ Ɩà -1 độ C

lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,6 độ C

Từ 1000m lên 4000m mất 3000m như ѵậყ nhiệt độ giảm 18 độ C

nhiệt dộ ở đỉnh núi Ɩà 17-18=-1 độ C

quynhthu:

ở điỉnh núi nhiệt độ Ɩà -1 độ C

lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,6 độ C

Từ 1000m lên 4000m mất 3000m như ѵậყ nhiệt độ giảm 18 độ C

nhiệt dộ ở đỉnh núi Ɩà 17-18=-1 độ C