Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

Đáp án B.


Giải thích: Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước phát triển tiếp đó là ngành công nghiệp và chiếm tỉ trọng thấp nhất là ngành nông nghiệp.

Trong cơ cấu GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành dịch vụ tiêu dùng.

Đáp án: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bạn đang đọc: Ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP là

Các ngành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải vận tải đường bộ … đóng vai trò quan trọng ở Bắc Mĩ .Nội dung chính

 • Câu hỏi mới nhất
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế

– Chiếm tỷ suất cao trong cơ cấu tổ chức GDP ( Ca-na-đa và Mê-hi-cô : 68 %, Hoa Kì : 72 % ) . – Các ngành quan trọng : kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải vận tải đường bộ …

– Phân bố : tập trung chuyên sâu ở các thành phố quanh vùng Hồ Lớn, vùng Đông Bắc và “ vành đai Mặt Trời ” của Hoa Kì.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 – Xem ngay

Dịch vụ tiêu dùng gồm có :Nhân tố ảnh hưởng tác động tới nhịp độ tăng trưởng và cơ cấu tổ chức ngành dịch vụ làTrình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, hiệu suất lao động xã hội tác động ảnh hưởng đếnSự phân bổ dân cư và mạng lưới dân cư tác động ảnh hưởng đếnCác TT dịch vụ lớn nhất trên quốc tế là :

Ngành dịch vụ nào dưới đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh:

Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọngNgành dịch vụ nào sau đây được ví là “ ngành công nghiệp không khói ”

Ý nào sau đây đúng với ngành dịch vụ:

Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?

Sự phân bổ các ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với :Cho bảng số liệu SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH

CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM năm trước

Nước Khách du lịch đến (triệu lượt) Doanh thu du lịch (tỉ USD)
Pháp 83,8 66,8
Tây Ban Nha 65,0 65,1
Hoa Kì 75,0 220,8
Trung Quốc 55,6 56,9
Anh 32,6 62,8
Mê-hi-cô 29,3 16,6

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu?

Trong cơ cấu tổ chức GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng nhỏ nhất nhóm dịch vụ nào dưới đây ?
A. B. C. D. Trong cơ cấu tổ chức GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

  Cho bảng số liệu sau :DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY ( Đơn vị : Nghìn ha )

  Nhóm cây / Năm

  1990

  2000

  Xem thêm: Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư Quận 8 Giá Rẻ Tháng 02/2022

  2010

  2017

  Cây lương thực 6474,6 8399,1 8615,9 8992,3
  Cây công nghiệp 1199,3 2229,4 2808,1 2844,6
  Cây rau đậu, cây ăn quả, cây khác 1366,1 2015,8 2637,1 2967,2

  ( Nguồn : Niên giám thống kê Nước Ta 2017, NXB Thống kê 2018 )Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng nhất với vận tốc tăng trưởng diện tích quy hoạnh gieo trồng phân theo nhóm cây trong quy trình tiến độ 1990 – 2017 ?

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

  Cho bảng số liệu sau :DÂN SỐ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2017

  Năm

  2005

  2009

  2012

  2017

  Tổng số dân ( triệu người ) 83,4 84,6 88,8 90,7
  – Dân thành thị 23,3 23,9 27,3 29,0
  – Dân nông thôn 60,1 60,7 61,5 61,7
  Tốc độ tăng dân số ( % ) 1,17 1,09 1,11 1,06

  ( Nguồn : Niên giám thống kê Nước Ta năm 2017, NXB Thống kê, 2018 )Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất biểu lộ quy mô và cơ cấu tổ chức dân số phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta năm 2005 và năm 2017 ?

Xem thêm » Trong cơ cấu tổ chức GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành dịch vụ tiêu dùng .

Đáp án: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Video liên quan

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

  Cho bảng số liệu sau:

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY (Đơn vị: Nghìn ha)

  Nhóm cây / Năm

  1990

  2000

  2010

  2017

  Cây lương thực

  6474,6

  8399,1

  8615,9

  8992,3

  Cây công nghiệp

  1199,3

  2229,4

  2808,1

  2844,6

  Cây rau đậu, cây ăn quả, cây khác

  1366,1

  2015,8

  2637,1

  2967,2

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

  Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng nhất với tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây trong giai đoạn 1990 - 2017?

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

  Cho bảng số liệu sau:

  DÂN SỐ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

  Năm

  2005

  2009

  2012

  2017

  Tổng số dân (triệu người)

  83,4

  84,6

  88,8

  90,7

  - Dân thành thị

  23,3

  23,9

  27,3

  29,0

  - Dân nông thôn

  60,1

  60,7

  61,5

  61,7

  Tốc độ tăng dân số (%)

  1,17

  1,09

  1,11

  1,06

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)

  Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta năm 2005 và năm 2017?

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ

 • Ngành dịch vụ nào chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ


Xem thêm »

Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

Nhân tố ảnh hưởng tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ là

Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đến

Sự phân bố dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng đến

Các trung tâm dịch vụ lớn nhất trên thế giới là:

Ngành dịch vụ nào dưới đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh:

Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng

Ngành dịch vụ nào sau đây được ví là “ngành công nghiệp không khói”

Ý nào sau đây đúng với ngành dịch vụ:

Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?

Sự phân bố các ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với:

Cho bảng số liệu

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH

CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Nước Khách du lịch đến (triệu lượt) Doanh thu du lịch (tỉ USD)
Pháp 83,8 66,8
Tây Ban Nha 65,0 65,1
Hoa Kì 75,0 220,8
Trung Quốc 55,6 56,9
Anh 32,6 62,8
Mê-hi-cô 29,3 16,6

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu?