Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu-ba?

A. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoài.

B. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.

C. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục.

D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Mục lục

 • 1 Bối cảnh
 • 2 Nội dung
 • 3 Khó khăn
 • 4 Tham khảo

Bối cảnhSửa đổi

Trong hơn sáu thập niên kể từ ngày Cách mạng Cuba, ngày 1 tháng 1 năm 1959 cho đến hiện nay sau khi Chủ tịch Cuba Raul Castro triển khai tiến trình cải cách có tên "cập nhật hóa xã hội chủ nghĩa của Cuba" từ lúc lên nắm quyền vào năm 2008, Cuba đã đạt được nhiều nỗ lực cải thiện chất lượng sống của người dân và đã đạt được nhiều tiến bộ lớn trong giáo dục, y tế, tuổi thọ và nghiên cứu khoa học. Sự chuyển đổi kinh tế vĩ mô so với trong những năm 1989-1993 do ảnh hưởng của địa chính trị làm cho GDP của Cuba giảm 35%, kinh tế tăng trưởng ở con số -14,9% năm 1993, đến năm 1994 thì đã dừng lại sự suy thoái trong sản xuất.

Để đảm bảo an ninh lương thực, Chính phủ Cuba đã tiến hành giao đất nông nghiệp cho tư nhân canh tác nhằm tận dụng đất bỏ hoang và tăng sản lượng lương thực trong nước, giảm thiểu chi phí nhập khẩu lương thực. Những thay đổi này đã đụng chạm đến những vấn đề cốt lõi của sở hữu. Những cải cách kinh tế trong 15 năm qua của Chính phủ Cuba đã cho phép đưa một cách dần dần và có trật tự các cơ chế thị trường, với sự đồng thuận xã hội trong nền kinh tế kế hoạch hóa. Cũng nhờ đó, Cuba tránh được những sai lầm ở Đông Âu do "quá tin tưởng vào kinh tế thị trường". Những cải cách mang tính bước ngoặt đã được thực hiện ngay từ khi Chủ tịch Raul Castro chính thức cầm quyền vào năm 2008. Trong phiên bế bạc kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa VII của Cuba, Chủ tịch Raul Castro đã kêu gọi thực hiện triệt để những điều chỉnh trong chính sách kinh tế, coi đây là con đường duy nhất để duy trì cách mạng Cuba: "Chúng ta cải cách hoặc chúng ta chìm nghỉm".

Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng

Đề bài

Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 37 để trình bày nội dung và phân tích, đánh giá về ý nghĩa.

Lời giải chi tiết

Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, nhiều cải cách dân chủ đã được tiến hành ở Nhật Bản:

* Nội dung:

- Ban hành Hiến pháp mới (1946) với nhiều nội dung tiến bộ.

- Thực hiện cải cách ruộng đất (1946 - 1949), đem lại ruộng đất cho nhân dân.

- Giải giáp các lực lượng vũ trang.

- Xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh,ổn định tình hình chính trị - xã hội.

- Ban hành các quyền tự do dân chủ (luật Công đoàn, nam nữ bình đẳng...).

2. Ý nghĩa:

- Những cải cách này đã biến nước Nhật quân phiệt, phong kiến thành nhà nước dân chủ đại nghị kiểu châu Âu.

- Mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Loigiaihay.com

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 9

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Lịch sử 9

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai

  Giải bài tập Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 9

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?

  Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Lý thuyết Nhật Bản Lịch Sử 9

  Lý thuyết Nhật Bản

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Lịch sử 9

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 82 SGK Lịch sử 9

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)

  Tóm tắt mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)

 • Nội dung cải cách dân chủ ở cuba

  Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Lịch sử 9