Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Mục a

a) Về kinh tế:

- Nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội, xã hội hóa quá trình lao động của các nước tư bản.

- Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

- Thúc đẩy sự chuyển biến của các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

+ Nông nghiệp: Chuyển sang phương thức chuyên canh hoặc thâm canh. Quá trình cơ giới hóa nông nghiệp đã góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

Muc b

b) Về xã hội:

- Hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.

ND chính

Hệ quả của cách mạng công nghiệp: về kinh tế, về xã hội.

Loigiaihay.com

Bài liên quan
 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 161 SGK Lịch sử 10

 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 161 SGK Lịch sử 10

 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

  Giải bài tập 1 trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

  Giải bài tập 2 trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Vương quốc Cam-pu-chia

  Tóm tắt mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia

 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

  Tóm tắt mục 1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại châu Âu

  Giải bài tập 3 trang 59 SGK Lịch sử 10

 • Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

  Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào ?

  Giải bài tập 2 trang 59 SGK Lịch sử 10