Operational Data Store là gì

infomation for abbreviationfinder.org: ODS định nghĩa: Lưu trữ dữ liệu hoạt động - Operational Data...

ODS có nghĩa là gì? ODS là viết tắt của Lưu trữ dữ liệu hoạt động. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Lưu trữ dữ liệu hoạt động, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lưu trữ dữ liệu hoạt động trong ngôn ngữ ...
https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/ods_operational-data-store.html
Visit to ODS định nghĩa: Lưu trữ dữ liệu hoạt động - Operational Data...

Click here

Site relate for abbreviationfinder.org

 • NIC là gì? -định nghĩa NIC | Viết tắt Finder

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/nic.html 2018-10-06 23:51:18
  Kiểm tra trực tuyến cho những gì là NIC, ý nghĩa của NIC, và khác viết tắt, từ viết tắt, và từ đồng nghĩa.
 • POD là gì? -định nghĩa POD | Viết tắt Finder

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/pod.html 2019-08-31 00:10:09
  Ý nghĩa chính của POD Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của POD. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa POD ...
 • MNC định nghĩa: Công ty đa quốc gia - Multinational Company

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/mnc_multinational-company.html 2019-09-19 00:20:11
  Định nghĩa của MNC, MNC có nghĩa gì, có nghĩa là MNC, Công ty đa quốc gia, MNC là viết tắt của Công ty đa quốc gia
 • TOC định nghĩa: Xuyên quốc gia tổ chức tội phạm - Transnational...

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/toc_transnational-organized-crime.html 2019-09-19 06:50:09
  Định nghĩa của TOC, TOC có nghĩa gì, có nghĩa là TOC, Xuyên quốc gia tổ chức tội phạm, TOC là viết tắt của Xuyên quốc gia tổ chức tội phạm
 • MD định nghĩa: Sản xuất ngưng - Manufacture Discontinued

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/md_manufacture-discontinued.html 2019-09-20 17:35:08
  Nếu bạn là một quản trị viên web hoặc blogger, vui lòng đăng hình ảnh trên trang web của bạn. MD có thể có các định nghĩa khác. Vui lòng cuộn xuống để xem định nghĩa của nó bằng tiếng Anh và năm nghĩa khác trong ngôn ngữ của bạn.
 • ZUCC: Zhejiang University City College - abbreviationfinder.org

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/zucc_zhejiang-university-city-college.html 2019-10-18 23:55:07
  Định nghĩa của ZUCC, ZUCC có nghĩa gì, có nghĩa là ZUCC, Zhejiang University City College, ZUCC là viết tắt của Zhejiang University City College
 • https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/ods_operational-data-store.html 2019-12-09 12:25:20
  ODS có nghĩa là gì? ODS là viết tắt của Lưu trữ dữ liệu hoạt động. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Lưu trữ dữ liệu hoạt động, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lưu trữ dữ liệu hoạt động trong ngôn ngữ ...
 • SRT định nghĩa: Bùn lưu giữ thời gian - Sludge Retention Time

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/srt_sludge-retention-time.html 2019-12-09 12:55:06
  SRT có nghĩa là gì? SRT là viết tắt của Bùn lưu giữ thời gian. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Bùn lưu giữ thời gian, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bùn lưu giữ thời gian trong ngôn ngữ tiếng Anh.
 • ETB định nghĩa: Thời gian dự kiến cùng - Estimated Time of...

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/etb_estimated-time-of-berthing.html 2019-12-09 12:55:06
  ETB có nghĩa là gì? ETB là viết tắt của Thời gian dự kiến cùng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Thời gian dự kiến cùng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thời gian dự kiến cùng trong ngôn ngữ tiếng Anh.
 • EEZ định nghĩa: Vùng đặc quyền kinh tế - Exclusive Economic Zone

  https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/eez_exclusive-economic-zone.html 2019-12-21 05:30:05
  EEZ có nghĩa là gì? EEZ là viết tắt của Vùng đặc quyền kinh tế. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Vùng đặc quyền kinh tế, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Vùng đặc quyền kinh tế trong ngôn ngữ tiếng Anh.