ouran host club season 2 là gì - Nghĩa của từ ouran host club season 2

ouran host club season 2 có nghĩa là

phần tiếp theo rất cần thiết (nhưng không tồn tại) với Câu lạc bộ máy chủ trường trung học Ouran Anime.Đi đọc truyện tranh Nếu bạn chưa có, nó có thể đáp ứng thêm một người Ouran người bị ám ảnh (như tôi)

ví dụ

a đại đa số Những người hâm mộ Ouran muốn Câu lạc bộ máy chủ trường trung học Ouran mùa 2 Bây giờ, bây giờ, bây giờ!