pizza fusion là gì - Nghĩa của từ pizza fusion

pizza fusion có nghĩa là

Một nhà hàng pizza hữu cơ phục vụ thức ăn tốt.Thật không may, những người đã tạo ra Pizza Fusion nghĩ rằng họ là điều tuyệt vời nhất và phun ra trong tất cả các orfices.Từ áo sơ mi với câu nói ngu ngốc như "in chân carbon của tôi nhỏ hơn bạn" để sử dụng xe hybrid để giao hàng và đảm bảo mọi người biết.Họ cơ bản nghĩ rằng họ đang cứu thế giới bằng làm pizza.

Ví dụ

"Này John, hãy đi đến Pizza Fusion Ăn, sau đó có chúng tái chế shit của chúng ta để tạo ra một chiếc bánh pizza khác."
"Yea, Todd! Hãy để cứu thế giới!"