puri-osity là gì - Nghĩa của từ puri-osity

puri-osity có nghĩa là

Một sự kết hợp của các từ Tinh khiết và sự tò mò.
Khi một người thuần khiết của tâm trí và cơ thể tò mò về một số đồng nghiệp sơ sài hoặc từ được tìm thấy trong một quầy nhà vệ sinh hoặc trên từ điển đô thị.Thường thì điều này dẫn đến cám dỗ và trong khi nó có thể không giết một con mèo, nó chắc chắn sẽ giết chết sự ngây thơ của bạn!

Thí dụ

-Khi nghe thuật ngữ "thời trang cũ" được sử dụng theo cách khiêu khích Meg's Puri-moited đã nhận được điều tốt nhất của cô ấy đến nỗi cô ấy đã googled nó ngay sau khi trở về trường học về nhà! - Sự tinh khiết của James rất không thể sử dụng được khi còn là một thiếu niên đến nỗi hiện anh ta sống với một người phụ nữ lớn tên Bertha, hai đứa trẻ của người Tây Ban Nha mà anh ta tuyên bố là của anh ta, và một trường hợp nhỏ của VD.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết puri-osity là gì - Nghĩa của từ puri-osity