rock the vote là gì - Nghĩa của từ rock the vote

rock the vote có nghĩa là

Tuyên truyền của Đảng Dân chủ được mang đến cho bạn bởi Tập đoàn Viacom trị giá hàng tỷ đô la.

punkvoter.com được tài trợ bởi tỷ phú đảng Dân chủ George Soros !!

Moveon.org = Được tài trợ bởi Soros

Michael Moore là một triệu phú làm cho nhà tuyên truyền crockumentaries cho bên trái.

Hollywood đều là những tên khốn giàu có đang sử dụng bạn!

Hãy nhớ rằng lần tới khi bạn mút latte` của mình tại Starbucks chê bai về các tập đoàn giàu có và lớn mà bạn đã tẩy não những kẻ gây ra trái.

Ví dụ

Jello BiafraMTV's con điếm !!!!

rock the vote có nghĩa là

MTVcái chết của âm nhạc giống như sự đúng đắn chính trị là cái chết của hài kịch

Ví dụ

Jello BiafraMTV's con điếm !!!!

rock the vote có nghĩa là

MTVcái chết của âm nhạc giống như sự đúng đắn chính trị là cái chết của hài kịch

Ví dụ

Jello BiafraMTV's con điếm !!!!

rock the vote có nghĩa là

MTVcái chết của âm nhạc giống như sự đúng đắn chính trị là cái chết của hài kịch

Ví dụ

Jello BiafraMTV's con điếm !!!!

rock the vote có nghĩa là

MTVcái chết của âm nhạc giống như sự đúng đắn chính trị là cái chết của hài kịch

Ví dụ

Mẹ kiếp thế giới ......