sexy spanish là gì - Nghĩa của từ sexy spanish

sexy spanish có nghĩa là

Không phải giáo viên trung bình trung học của bạn là giáo viên Tây Ban Nha bởi vì cô ấy rất đẹp với một nụ cười đẹp.Để mô tả cô ấy là loại giáo viên với một khuôn mặt nóng bỏng và một con mắt bất thường bắt được một cách khéo léo ngực tốt. Giáo viên Thái Bình Dương này có bạn trai hoặc người chồng thường có một dương vật nhỏ bé và có thể dễ dàng lấy tường của mình bị đắmbởi bất kỳ cậu học sinh trung học trung bình nào của COARSE MERYI CUỘC SỐNG Cậu bé vui mừng sẽ làm mọi thứ có thể để túm tỏa sáng của giáo viên này

Ví dụ

Học sinh 1: Vậy tiếng Tây Ban Nha gợi cảm như thế nào?
Sinh viên 2: Thật tuyệt vời !!Tôi đã không học được nhiều về Tây Ban Nha vì tôi đã tập trung vào giáo viên của tôi