slick as a gnats ass là gì - Nghĩa của từ slick as a gnats ass

slick as a gnats ass có nghĩa là

Một phụ nữ suave bất thường sở hữu một loại đáng tin cậy alacrity.

Thí dụ

.