son of a whore house là gì - Nghĩa của từ son of a whore house

son of a whore house có nghĩa là

Một người nào đó sinh ra trong một nhà thổngười mẹ không biết.

Thí dụ

Christian Mẹ đã không về nhà Tối nay một lần nữa thật là con trai của một ngôi nhà điếm