t-34-85 là gì - Nghĩa của từ t-34-85

t-34-85 có nghĩa là

Stronkest Tenk trên tất cả thế giới.Nó có một khẩu súng chính 85mm có thể bút Tiger 1 từ phạm vi trống điểm.Tốt nhất của thiên vị Nga trên mặt đất.

Ví dụ

T-34-85 quá op PLOX NERF

t-34-85 có nghĩa là

.

Ví dụ

T-34-85 quá op PLOX NERF . Jake: Này, có một T-34-85 ở đó chết tiệt, đó là một chiếc xe tăng hoành tráng Định nghĩa: Được đánh giá cao T-34-85-Một chiếc xe tăng Liên Xô từ Thế chiến 2 đã chiến đấu chống lại người Đức