Chủ đề: M��y

Có 3 bài viết

Đề bài - bài 8 trang 38 sgk toán 9 tập 2
Đề bài - bài 8 trang 38 sgk toán 9 tập 2

a) Theo hình vẽ, ta lấy điểm \(A(-2; 2)\) thuộc đồ thị. Thay \(x = -2, y = 2\) vào công thức hàm số \(y=ax^2\), ta được: Đề bài ...

Video hướng dẫn giải - bài 4 trang 42 sgk đại số 10
Video hướng dẫn giải - bài 4 trang 42 sgk đại số 10

+ Trên đường thẳng này ta giữ nguyên phần đường thẳng ứng với \(x\ge 0\) (phần bên phải trục tung) còn xóa bỏ phần còn lại (phần bên trái trục tung) ta ...

Đề bài - bài 31 trang 59 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 31 trang 59 sgk toán 9 tập 1

Xác định tọa độ hai điểm \(A\) và \(B\) sau đó kẻ đường thẳng đi qua hai điểm đó ta được đồ thị hàm số\(y=ax+b \, \, (a\neq 0).\) Đề bài ...