Chủ đề: Thirsty

Có 3 bài viết

Khát nước đọc tiếng anh là gì
Khát nước đọc tiếng anh là gì

Từ “khát nước” trong Tiếng Anh nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “khát nước” trong Từ Điển Việt - Anh cùng với các mẫu câu tiêu biểu ...

thirsty cat là gì - Nghĩa của từ thirsty cat
thirsty cat là gì - Nghĩa của từ thirsty cat

thirsty cat có nghĩa làMột phụ nữ đang tìm kiếm một người bạn đời đến mức sử dụng Craigslist để có quan hệ tình dụcThí dụCậu bé 1: Này tôi đã tìm ...

stay thirsty, my friend là gì - Nghĩa của từ stay thirsty, my friend
stay thirsty, my friend là gì - Nghĩa của từ stay thirsty, my friend

stay thirsty, my friend có nghĩa làDòng đóng như đã nêu bởi người đàn ông thú vị nhất trên thế giới.Anh ta là người đàn ông mà mọi người đàn ông khác ...