Chủ đề: cancer

Có 1 bài viết

cancer là gì - Nghĩa của từ cancer
cancer là gì - Nghĩa của từ cancer

cancer có nghĩa làMột bệnh thiếu một khiếu hài hước.Ví dụChết tiệt, Ung thư, bạn thực sự bị giết anh chàng đó.cancer có nghĩa làMột bệnh để cai trị ...