Chủ đề: noll

Có 1 bài viết

noll là gì - Nghĩa của từ noll
noll là gì - Nghĩa của từ noll

noll có nghĩa làMột người da đenVí dụAnh chàng đó là một tom nollnoll có nghĩa làSự định nghĩa. Khi đối tác của bạn hút / nuốt một tinh hoàn và tinh hoàn ...