Chủ đề: tengri

Có 1 bài viết

tengri là gì - Nghĩa của từ tengri
tengri là gì - Nghĩa của từ tengri

tengri có nghĩa làSky God, vị thần trưởng của những người du mục thảo nguyên có tôn giáo đôi khi được mô tả là tengrism sau anh ta.Được tôn thờ bởi Genghis ...