Chủ đề: twooted

Có 1 bài viết

twooted là gì - Nghĩa của từ twooted
twooted là gì - Nghĩa của từ twooted

twooted có nghĩa làMột Interjection được sử dụng để thể hiện hạnh phúc hoặc niềm vui về một cái gì đó được công bố thông qua Twitter. Nó là một ...