Chủ đề: tyranni

Có 1 bài viết

tyranni là gì - Nghĩa của từ tyranni
tyranni là gì - Nghĩa của từ tyranni

tyranni có nghĩa làĐiều đó mà chủ nghĩa tự do luôn luôn phá hủy.Thí dụChủ nghĩa tự do, Chủ nghĩa phát xít xã hội, tuyên bố sẽ đưa ra tự do nhưng thực ...