Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Đề bài

Show

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Cuộc cách mạng tháng Hai đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền song song tồn tại ở nước Nga. Đó là:

+ Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.

+ Chính phủ lâm thời tư sản của giai cấp tư sản và đại địa chủ tư sản hóa.

=> Cục diện trên đòi hỏi nước Nga phải tiến hành cuộc cách mạng lần thứ hai vào tháng Mười năm 1917 (Cách mạng tháng Mười) nhằmlật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay giai cấp vô sản. Đây là một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Loigiaihay.com

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

  Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào?

  Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

  Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới”?

  Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển thế giới” ?

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười?

  Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười ?

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

  - Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

  Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

  Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

  Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy lựa chọn 1 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Đề bài

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng vì:

- Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) . Tuy nhiên, cùng lúc ấy, tại nước Nga tồn tại 2 chính quyền: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

⟹Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

⟹Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)

Loigiaihay.com

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ?

  Giải bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Chính sách cộng sản thời chiến có những nội dung và ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 50 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 94 SGK Lịch sử 11. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

  Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 11. Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng vì :

Sau cuộc Cách mạng tháng Hai (cuộc cách mạng thứ nhất) tuy đã lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng, nhưng nước Nga tồn tại song song hai chính quyền. Đó là Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền đó đại diện cho lợi ích của các giai cấp đối kháng nên không thể cùng tồn tại. Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích quyết định dùng bạo lực cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô viết. Cuộc cách mạng thứ hai diễn ra vào tháng Mười năm 1917 (lịch Nga), còn được gọi là cách mạng XHCN.

Tham khảo bộ công thức tính nhanh Toán 12 >>>Toàn bộ công thức tính nhanh Toán 12 từ A - Z ôn thi THPTQG

Tags Nước Nga năm 1917 hai cuộc cách mạng Cách mạng tháng Mười Nga 1917
Bài trước Bài sau

Có thể bạn quan tâm

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

“Sắc lệnh hòa bình" và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?

Bài trước

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Giải thích vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

-Cuộc cách mạng tháng Haiđã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền song song tồn tại ở nước Nga. Đó là:

+ Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.

+ Chính phủ lâm thời tư sản của giai cấp tư sản và đại địa chủ tư sản hóa.

=> Cục diện trên đòi hỏi nước Nga phải tiến hành cuộc cách mạng lần thứ hai vào tháng Mười năm 1917(Cách mạng tháng Mười)nhằmlật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay giai cấp vô sản. Đây là một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, Lênin và Đảng Bonsevich đề ra nhiệm vụ tiếp theo của cách mạng là tiếp tục lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, giành hoàn toàn quyền lực. Vì vậy cuộc cách mạng thứ hai nổ ra vào tháng 10 năm 1917 và đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

* Bối cảnh diễn ra Cách mang Nga năm 1917

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Nga phải hứng chịu nạn đói và kinh tế suy sụp. Quân đội Nga mất tinh thần đã phải hứng chịu nhiều cuộc thoái lui quân sự ghê gớm, và nhiều binh sĩ đã rời chiến trường. Sự bất mãn với chế độ quân chủ chuyên chế và chính sách của nó tiếp tục leo thang chiến tranh. Hoàng đế Nikolai II thoái vị vào tháng 2 năm 1917, sự kết thúc của đế chế Nga.

Cách mạng Nga (1905) được cho là nhân tố chính dẫn đến cuộc cách mạng năm 1917. Sự kiện ngày Chủ nhật đẫm máu đã làm dấy lên phong trào phản đối. Một hội đồng công nhân được gọi là Liên bang Xô viết St.Petersburg được thành lập trong tất cả các sự kiện này, và bắt đầu cho các cuộc biểu tình chính trị cộng sản.

* Ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga thành công là cơ hội lớn để thực hiện hóa lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người và lập ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, do nhân dân lao động làm chủ. Với ý nghĩa này, cuộc cách mạng tháng Mười tại Nga đã tác động sâu sắc tới phong trào cách mạng trên thế giới, tạo nên niềm tin, động lực, cổ vũ và truyền cảm hứng để giai cấp vô sản trên toàn thế giới đứng lên giành lấy chính quyền và giải phóng khỏi sự áp bức.

Đây chính là thành quả to lớn mà nhân dân và chính quyền Liên Xô làm được. Chính vì vậy, để bảo vệ thành quả này, trong chiến tranh thế giới thứ hai, người dân Liên Xô đã liều mình chịu đựng những hy sinh vô cùng to lớn, để cứu loài người khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít.

* Tác động của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga tới tình hình tại Việt Nam

Có thể nói, cuộc Cách mạng Tháng Mười tại Nga là dấu mốc quan trọng, là sự kiện có ý nghĩa to lớn ảnh hưởng trực tiếp tới sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và là niềm động lực to lớn giúp chính quyền và nhân dân Việt Nam có thể đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành lại độc lập và tự do cho dân tộc mình.

Tác động đầu tiên mà cuộc cách mạng này làm được đó chính là ảnh hưởng trực tiếp lên người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Sự kiện này đã thu hút Nguyễn Ái Quốc đến với Luận cương của Lênin “Về vấn đề dân tộc và thuộc địa”. Và cũng chính từ bản luận cương này, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra còn đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Điều này được thể hiện rất rõ ràng trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” mà người viết năm 1927 “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng tháng Mười – con đường duy nhất đúng đắn – cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thật sự”.

Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

Bên cạnh đó, với những người yêu nước Việt Nam khác đợt đầu thế kỷ XX thì sự kiện Cách mạng tháng Mười Nga này cũng giúp họ thêm tin tưởng vào niềm tin khoa học, vào chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi và đang dẫn dắt người dân Việt Nam đi. Những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và những bài học rút ra từ cuộc cách mạng này đã được Nguyễn Ái Quốc vận dụng tài tình vào điều kiện cụ thể, chính xác của Việt Nam, từ đó đưa dân tộc ta vượt qua các khó khăn để giành được thắng lợi.

Và sau cùng, kết quả mà chúng ta đạt được chính là sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam vào năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với sự dẫn dắt của Bác, của Đảng, nhân dân ta, dân tộc ta đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám (1945) để lật đổ chế độ phong kiến và thực dân Pháp để xây dựng lên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước dân chủ đầu tiên tại Đông Nam Á.

Và kế đó, cũng dưới sự dẫn dắt của Đảng, nhân dân ta đã làm nên lịch sử với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu vào năm 1954 và đánh đuổi đế quốc Mỹ để thống nhất hai miền Nam Bắc vào năm 1975.

Như vậy, qua bài viết trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểuvì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạngcũng như nắm được những ảnh hưởng tích cực to lớn từ cuộc cách mạng này tới lịch sử Việt Nam, tới sự thống nhất đất nước cũng như tác động tới niềm tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mình.

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Cuộc cách mạng Tháng Hai đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền song song tồn tại ở nước Nga. Đó là:

 • Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.
 • Chính phủ lâm thời tư sản của giai cấp tư sản và đại địa chủ tư sản hóa.

Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng

Cục diện trên đòi hỏi nước Nga phải tiến hành cuộc cách mạng lần thứ hai vào tháng Mười năm 1917 (Cách mạng tháng Mười) nhằm lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay giai cấp vô sản. Đây là một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Vì sao năm 1917, ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng