Tam giác abc vuông tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =

17/05/2022 2,591

Đáp án DÁp dụng định lý Py – ta – go ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH (như hình vẽ). Hệ thức nào sau đây là đúng?

Tam giác abc vuông tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =

Xem đáp án » 17/05/2022 36,936

Một cây tre cao 9m bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m . Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu?

Xem đáp án » 17/05/2022 11,594

Nhà bạn Minh có một chiếc thang dài 4m . Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn ” là 65° (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng). (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án » 17/05/2022 10,155

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án » 17/05/2022 5,296

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10 cm, C^=30°. Tính

Xem đáp án » 17/05/2022 4,391

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 15 cm, AB = 12 cm. Tính AC, góc B

Xem đáp án » 17/05/2022 4,003

Tính x trong hình vẽ sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Tam giác abc vuông tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =

Xem đáp án » 17/05/2022 3,773

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = AB2. Biết đường cao AH = 10. Diện tích tam giác vuông đó là?

Xem đáp án » 17/05/2022 3,576

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 8, C^=30°. Diện tích của tam giác đó là?

Xem đáp án » 17/05/2022 3,368

Cho góc nhọn α biết rằng cosα - sinα = 1/3 . Giá trị của sinα.cosα là

Xem đáp án » 17/05/2022 3,060

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12 cm, B^=40°. Tính (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Xem đáp án » 17/05/2022 2,804

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28° và có độ cao là 2,1 m. Tính độ dài của mặt cầu trượt (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án » 17/05/2022 2,460

Tính x, y trong hình vẽ sau:

Tam giác abc vuông tại b có ac = 5 cm bc = 4 cm giá trị của sin a =

Xem đáp án » 17/05/2022 2,350

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH ⊥ BC (H thuộc BC). Cho biết AB:AC = 3:4 và BC = 15 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH

Xem đáp án » 17/05/2022 2,266

Một cột đèn cao 15m. Tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Hỏi bóng của cột đèn đó trên mặt đất dài bao nhiêu?

Xem đáp án » 17/05/2022 2,249

Mã câu hỏi: 2991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Đáp án:

`\qquad`D

Giải thích các bước giải:

Xét `\triangle ABC (\hat{A}=90^\circ)` có:

`\qquad sin B=(AC)/(BC)=4/5`

Vậy `sinB=4/5=0,8`

`->` ChọnD

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng AB = 4cm; AC = 5cm. Giá trị của  sin   A B C ^   =   ?

A.  5 4

B.  4 5

C.  4 41

D.  5 41

Các câu hỏi tương tự

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB=4cm,AC=9cm. Tính sin B, sin C

2.Cho tam giác ABC vuông tại A, Cos B= an pha, Cos = 4/5. Tính sin, tan,cos

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB=6cm, BC= 10cm

a. Tính AC,AH. Tỉ số đồng giác góc B,C

b. Gọi E,F lần lượt là hình chiếu H lên AB,AC. CM :AE.AD=AF.AC

c. Tính S tứ giác AEHF

Câu1: hãy tính các tỉ số lượng giác còn lại của góc a, biết:

a) sin a =0,8, b) cos a =5/13 , c) tga =4/5 , d) cotga =3

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác cảu góc B khi:

a) BC = 5cm, AB = 3cm

b) BC = 13cm, AC = 12cm

c) AC = 4cm, AB = 3cm

Câu 3: Cho tam giác ABC. Biết AB = 40cm, AC = 58 cm và BC =42cm.

a) Tam giác ABC là tam giác gì ? vì sao ?

b) Kẻ đường cao BH cảu tam giác ABC. Tính độ dài đoạn thẳng BH.

c) Tính tỉ số lượng giác cảu góc A. Từ đó, suy ra tỉ số lượng giác của góc C.

Câu 4: Cho tam giác DEF vuông tại D, đường cao DH. Biết DE = 7cm và EF = 25cm.

a) Tính độ dài của các đoạn thẳng DF,DH,EH và HF.

b) Tính tỉ số lượng giác của góc F.

Giải giùm mình nhanh ạ , cần gấp , có thể ko cần vẽ hình cũng đc 

Bài 1: Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cmChứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC;Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.Bài 2: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm ; HC = 6,4cmTính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH.Kẻ HEAB ; HFAC. Chứng minh rằng: AB.AE = AC.AF.Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ đường vuông góc với AC, cắt AC ở H. Biết rằng AB = 13cm; DH = 5cm. Tính độ dài BD.Bài 4: Cho ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH.Tính BC, AH. b) Tính góc B, góc C.Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.Bài 5 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút ).Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 300, AB = 6cma) Giải tam giác vuông ABC.b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của ABC. Tính diện tích AHM.Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm.a/ Tính độ dài HB, BC, AB, ACb/ Kẻ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD.Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, a) Tính độ dài BC?b) Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D AC). Tính AD?(Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)Bài 9: Trong tam giác ABC có AB = 12cm, B = 400, C = 300, đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC?Bài 10: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3cm ; AC = 4cm.a) Giải tam giác vuông ABC?b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.

c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH BC (H thuộc BC). Cho biết AB : AC = 4 : 5 và BC = 41 cm. Tính độ dài đoạn thẳng CH (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

A. CH ≈ 2,5


B. CH 4

C. CH  3,8

D. CH  3,9

ai biết giải giúp minh với:

Câu 1:Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn,các đường cao AD,BE,CK cắt nhau tại H.chứng minh

a,tứ giác HECD nội tiếp

b,Tia DA là tia phân giác góc EDK

 Cây 2:cho tam giác ABC vuông tai A,biết ab=6cm,ac=8cm

A.tính bc

B,kẻ đường cao AH,tính Ah

Câu 3:Cho tam giác abc vuông tại A,BIẾT AC=4cm,Bc=5cm.

A,Tính cạnh AB

B,kẻ đường cao AH,TÍNH AH

Câu 4:Cho tam giác vuông ABC,vuông tại A(H thuộc BC).bIẾT AB=12CM,AC=5CM.tính BH,CH

Câu 5:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH(H THUỘC BC).biết BC=18cm,BH=6cm.Tính độ dài các cạnh AB,AC

Cau 6:Cho tam giác ABC,vuông tại A,biết AB=4cm,đường cao AH=2CM,tính các góc và các cạnh còn lại cua tam giac.?