tengri là gì - Nghĩa của từ tengri

tengri có nghĩa là

Sky God, vị thần trưởng của những người du mục thảo nguyên có tôn giáo đôi khi được mô tả là tengrism sau anh ta.Được tôn thờ bởi Genghis Khan, vì vậy bạn biết có một cái gì đó trong đó.Có thể là vị thần tuyệt vời nhất bên ngoài Norse pantheon và ctulhu.

Thí dụ

.