Thời kỳ phát triển của Vương quốc Campuchia còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu

Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn được gọi là thời kì gì?

Xem lời giải

Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì gì?

Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì gì?

A. Thời kì thịnh đạt.

B. Thời kì Ăng-co.

C. Thời kì hoàng kim.

D. Thời kì Bay-on.

Sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Đề bài

Sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội:

+ Tiến hành nhiều biện pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp.

+ Sử dụng vũ lực để mở rộng lãnh thổ.

+ Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng như: Ăng-co Vát, Ăng-co Thom,…

Loigiaihay.com

 • Thời kỳ phát triển của Vương quốc Campuchia còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu

  Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang

  Giải bài tập 2 trang 22 SGK Lịch sử 7

 • Thời kỳ phát triển của Vương quốc Campuchia còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu

  Hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào đến giữa thế kỉ XIX.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 21 SGK Lịch sử 7

 • Thời kỳ phát triển của Vương quốc Campuchia còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu

  Hãy lập niên biểu các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia đến giữa thế kỉ XIX.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử 7

 • Thời kỳ phát triển của Vương quốc Campuchia còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu

  Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX.

  Giải bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 7

 • Thời kỳ phát triển của Vương quốc Campuchia còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu

  Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào ?

  Giải bài tập 1 trang 19 SGK Lịch sử 7

Thời kỳ phát triển của vương quốc Campuchia kéo dài từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15 còn gọi là thời kỳ gì

09/01/2022 Lịch sử

Câu hỏi: Thời kỳ phát triển của vương quốc Campuchia kéo dài từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15 còn gọi là thời kỳ gì?

A. Thời kì Ăng-co

B. Thời kì thịnh đạt

C. Thời kì Bay-on

D. Thời kì hoàng kim

Đáp án A.

Thời kỳ phát triển của vương quốc Campuchia kéo dài từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15 còn gọi là thời kỳ Ăng-co.

Chia sẻ
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIn