Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \(y = {1 \over 3}{x^3} + \left( {m - 1} \right){x^2} + \left( {2m + 1} \right)x + m\) đồng biến trên khoảng \(\left( {0;3} \right)?\)


A.

B.

C.

D.

Tìm giá trị của m để hàm số \(y=- \frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+ \left( 2m-3 \right)x-m+2 \) nghịch biến trên tập xác định.


A.

B.

C.

D.

 \(\left[ \begin{align}  & m\le -3 \\  & m\ge 1 \\ \end{align} \right.\)

Những câu hỏi liên quan

y = 1 3 x 3 + m x 2 - m x - m 2 + 5 m

Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m sao cho hàm số y   =   x 3 3   +   m x 2   -   m x   -   m  luôn đồng biến trên ℝ ?

A.  m   =   - 5

B. m = 0

C. m=-1

D. m=-6

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số y = cos x + mx đồng biến trên R

A. m > 1

B. m < 1

C. m ≥ 1

D.  1

A. m = -3   

C. m = 3    

D. m ≥ 3

Cho hàm số y=sinx- 3 cosx-mx Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên R.

A.

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

B.m>2

C.

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

D.

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x 3 - 3 x 2 + m x - 3 đồng biến trên R

A.

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

B. 

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

C. 

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

D. 

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r
 

Đua top nhận quà tháng 3/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(8-2m)x+m+3 đồng biến trên r

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 12 - TẠI ĐÂY

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y=13x3−mx2+8−2mx+m+3 đồng biến trên ℝ .

A. m=−2 .

B. m=−4 .

C. m=2 .

D. m=4 .