Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh là 8 9 cm

Hình vuông có lẽ là 1 trong những hình có công thức tính diện tích và công thức tính chu vi dễ nhớ nhất trong các loại hình. Bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật cho hình vuông. Dưới đây là cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông và bài tập áp dụng cho các bạn cùng tham khảo.

Hình vuông là 1 hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau. Hình vuông có đầy đủ các tính chất của 1 hình chữ nhật, hình thoi và hình thang. Hình vuông có 4 góc vuông, đường chéo vuông góc tại trung diểm, 2 cặp cạnh đối song song với nhau.

Công thức tính diện tích hình vuông

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh là 8 9 cm

Công thức tính diện tích hình vuông bằng bình thường chiều dài cạnh hình vuông

S = a²

Chu vi hình vuông

C= 4a

Với a là độ dài cạnh hình vuông

Ví dụ cụ thể chúng ta có hình vuông ABCD có chiều dài cạnh là 5cm chúng ta sẽ có

Diện tích hình vuông ABCD: S(ABCD)=5² = 25 cm²

Chu vi hình vuông ACBD: C(ABCD) = 4×5=20cm

>> Tham khảo: Công thức tính chu vi hình vuông

Bài tập về hình vuông

Bài 1: Một hình vuông có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích của hình vuông đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh của hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 (cm2)

Bài 2: Một miếng đất hình vuông, sau khi mở rộng về một phía thêm 8m thì được một hình chữ nhật có chu vi 116m. Hỏi sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là bao nhiêu?

Lời giải:

Chu vi miếng đất hình vuông là:

116 – 8 x 2 = 100 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông (cũng là chiều rộng của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 (m)

Chiều dài miếng đất hình chữ nhật là:

25 + 8 = 33 (m)

Sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là:

25 x 33 = 825 (m2)

Đáp số: 825 (m2)

Bài 3: Tìm diện tích miếng đất hình vuông, biết rằng khi mở rộng mỗi cạnh của miếng đất thêm 4 m thì diện tích tăng thêm 224

Lời giải:

Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 4 m, chiều dài bằng 2 lần cạnh hình vuông và cộng thêm 4 m.

Chiều dài của hình chữ nhật nói trên là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai lần cạnh miếng đất hình vuông bằng:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng đất hình vuông bằng:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông bằng:

26 x 26 = 676 (m2)

Đáp số: 676 (m2)

Tham khảo các bài tập về hình vuông:

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 3: Chu vi hình vuông

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3: Hình vuông

Giải vở bài tập Toán 3 bài 85: Chu vi hình vuông trang 99, 100 Vở bài tập Toán 3 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các bạn học sinh nắm được cách tính chu vi hình vuông. Đồng thời biết cách ứng dụng quy tắc để tính chu vi hình có dạng hình vuông.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 Vở bài tập Toán 3 tập 1

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông

5cm

 4 = 20 (cm)

16cm

8m

24dm

30mm

Câu 2. Người ta uốn một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Câu 3.

a. Đo rồi ghi số đo độ dài cạnh hình vuông vào chỗ chấm (xem hình bên).

b. Tính chu vi hình vuông đó.

Câu 4. Mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20cm.

a. Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

b. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông

5cm

 4 = 20 (cm)

16cm

16  4 = 64 (cm)

8m

 4 = 32 (m)

24dm

24  4 = 96 (dm)

30mm

30  4 = 120 (mm)

Câu 2.

Bài giải

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

15  4 = 60 (cm)

Đáp số: 60cm

Câu 3.

a. Độ dài cạnh hình vuông là 4cm.

b. Chu vi hình vuông là:

 4 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm

Câu 4.

a. Cạnh của hình vuông là:

20 + 20 = 40 (cm)

Chu vi hình vuông là:

40  4 = 160 (cm)

b. Chiều rộng hình chữ nhật là: 20cm

Chiều dài hình chữ nhật là: 20  4 = 80 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 80)  2 = 200 (cm)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh là 8 9 cm