Tình hình nước Nga trước cách mạng có điểm gì nổi bật

Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng?

Chi tiết Chuyên mục: Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Nhận xét về tình hình nưóc Nga trước cách mạng:

- Về chính trị:

+ Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.

+ Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.

- Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

- Về xã hội:

+ Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.

+ Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

(Nguồn: trang 49 sgk Lịch Sử 11:)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy: Cho biết những nét nổi bật của tình hình nước Nga trước năm 1917.

Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

21/10/2021 575

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. vẫn là một đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu. B. bị đẩy vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. C. phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp. D. tất cả các ý trên đều đúng.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9

Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là vẫn là một đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu, bị đẩy vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Báo đáp án sai

Đang xử lý...

Cảm ơn Quý khách đã gửi thông báo.

Quý khách vui lòng thử lại sau.