Toàn cầu xóa tập tin python

Bài viết đơn giản này trình bày về Xóa mẫu khớp tệp trong ví dụ Python. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn ví dụ đơn giản về Cách xóa tệp có mẫu khớp trong Python. Bài viết này đi vào chi tiết về Remove Files Python Wildcard. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ triển khai Python Xóa tệp bằng ký tự đại diện. Hãy bắt đầu với Python Remove Files Wildcard

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng thư viện remove() và glob() của "os" để xóa các tệp có ký tự đại diện. Vì vậy, hãy xem ví dụ dưới đây và làm điều đó

Bài viết này sẽ giải quyết một câu hỏi phổ biến xung quanh Python – Xóa tệp. Khi làm việc với các tệp trong Python, thường có yêu cầu xóa chúng – các tệp có thể là tạm thời và cần được dọn sạch sau khi chương trình kết thúc hoặc có thể chương trình python được thiết kế để tìm kiếm và xóa chúng. . Trong bài viết này, tôi sẽ chạy qua một số ví dụ về cách bạn có thể xóa tệp bằng Python.  

Xóa tệp bằng hệ điều hành Python. loại bỏ chức năng

Cách ưa thích để xóa một tập tin là sử dụng lệnh os. loại bỏ chức năng. Trước hết tôi sẽ tạo một tệp giả mà chúng ta có thể sử dụng để kiểm tra

touch filetodelete.txt

Bây giờ trong phiên python của tôi, tôi cần nhập mô-đun os rồi chạy os. loại bỏ chức năng để xóa tập tin

import os
os.remove("filetodelete.txt")
Toàn cầu xóa tập tin python
Toàn cầu xóa tập tin python

Đơn giản như thế. Tập tin đã biến mất. Nhưng, phương pháp này là một chút gung-ho. Nó hoạt động tốt nếu bạn biết chắc chắn tệp bạn muốn xóa tồn tại (ví dụ: bạn có thể vừa tạo nó trước đó trong mã python của mình), nhưng nếu bạn không chắc liệu nó có tồn tại hay không thì sao?

Xác nhận tệp tồn tại trước khi xóa tệp bằng Python

Chúng ta có thể sử dụng hệ điều hành. đường dẫn. chức năng tồn tại để làm điều này

import os
if os.path.exists("filetodelete.txt"):
  os.remove("filetodelete.txt")

Sử dụng câu lệnh IF, chúng tôi có thể xác nhận tệp tồn tại trước khi xóa nó. Sau đó, bạn có thể thêm một câu lệnh ELSE vào đây để mã python của bạn thực hiện một hành động khác nếu tệp không tồn tại

Xóa thư mục bằng Python

Bạn cũng có thể sử dụng Python để xóa một thư mục. Một lần nữa, sử dụng mô-đun os, chúng ta có thể sử dụng os. chức năng rmdir

import os
os.rmdir("directorytodelete")

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn chỉ có thể xóa các thư mục không chứa bất kỳ tệp nào bằng phương pháp này

Xóa tất cả các tệp trong một thư mục bằng Python

Để xóa tất cả các tệp trong một thư mục nhất định, chúng ta có thể sử dụng mô-đun toàn cầu python cùng với mô-đun os. Mô-đun toàn cầu python cho phép chúng tôi khớp các tệp dựa trên biểu thức unix. Bạn có thể đọc thêm về toàn cầu tại đây. Chúng tôi có thể sử dụng chức năng khớp mẫu này để khớp tất cả các tệp trong một thư mục nhất định, sau đó sử dụng lệnh os. chức năng loại bỏ (trong một vòng lặp) để loại bỏ từng cái. Ví dụ

import os
import glob

files = glob.glob('/YOUR/PATH/*')
for f in files:
    os.remove(f)

'/YOUR/PATH/*' trong mã sẽ chỉ định tất cả các tệp trong đường dẫn đã cho của bạn. LƯU Ý. hãy thận trọng với điều này, đảm bảo bạn kiểm tra điều này trước khi sử dụng trong môi trường sản xuất. Luôn thận trọng khi tự động xóa tệp.

Xóa tệp bằng tiện ích mở rộng đã cho

Sử dụng phương pháp tương tự như được mô tả ở trên, bạn xóa các tệp có phần mở rộng tệp cụ thể – chúng tôi chỉ cần thay đổi khớp mẫu trong mã. Ví dụ: để xóa tất cả các tệp 'gif', chúng ta có thể sử dụng

import os
import glob

files = glob.glob('/YOUR/PATH/*.gif')
for f in files:
    os.remove(f)

Thao tác này sẽ xóa tất cả các tệp có. gif, trong khi để nguyên các tệp khác. Như trên, hãy thận trọng với điều này, đảm bảo bạn kiểm tra điều này trước khi sử dụng trong cài đặt sản xuất để đảm bảo nó hoạt động như bạn mong đợi.

Cảm ơn vì đã đọc. Hy vọng rằng điều này đã cung cấp cho bạn một số mẹo về cách xóa tệp và thư mục bằng python. Mã hóa vui vẻ. Nếu bạn muốn biết một số mẹo về cách thêm nhận xét vào mã của mình, hãy xem bài viết này

Hướng dẫn này sẽ cung cấp ví dụ về mẫu xóa tệp khớp với python. đó là ví dụ đơn giản về python xóa nhiều ký tự đại diện. Bài đăng này sẽ cung cấp cho bạn ví dụ đơn giản về xóa tệp python bằng ký tự đại diện. bạn sẽ học python xóa ký tự đại diện tệp. Ở đây, Tạo một ví dụ cơ bản về xóa tệp ký tự đại diện python

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng thư viện remove() và glob() của "os" để xóa các tệp có ký tự đại diện. Vì vậy, hãy xem ví dụ dưới đây và làm điều đó

Trong bài viết trước, chúng ta đã thảo luận về cách xóa tệp trong Python bằng cách sử dụng các hàm os.remove(), os.unlink()pathlib.Path.unlink(). Bài đăng này sẽ thảo luận về cách xóa tất cả các tệp khỏi một thư mục

1. Sử dụng chức năng os.listdir()

Ý tưởng là lặp lại tất cả các tệp trong một thư mục đang sử dụng hàm os.listdir() và xóa từng tệp gặp phải với hàm os.remove(). Lưu ý rằng điều này sẽ xóa tất cả các tệp có trong thư mục gốc nhưng đưa ra một ngoại lệ nếu thư mục chứa bất kỳ thư mục con nào

1

2

3

4

5

6

nhập os

 

dir = 'path/to/dir'

cho f in os. listdir(dir).

   os. xóa(os. đường dẫn. tham gia(dir, f))

 

Tải xuống mã

2. Sử dụng chức năng import osos.remove("filetodelete.txt") 2

Bạn cũng có thể lặp qua các tệp trong một thư mục bằng cách sử dụng hàm

import os
os.remove("filetodelete.txt")
3, hàm này trả về một trình lặp trên các đường dẫn khớp với mẫu đã chỉ định. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một ngoại lệ nếu thư mục gốc có bất kỳ thư mục con nào

1

2

3

4

5

6

7

nhập os, glob

 

dir = 'path/to/dir'

filelist = glob. toàn cầu(os. đường dẫn. tham gia(dir, "))

cho f trong danh sách tệp.

   os. xóa(f)

 

Tải xuống mã

3. Sử dụng chức năng import osos.remove("filetodelete.txt") 4

Với Python phiên bản 3. 5, hàm

import os
os.remove("filetodelete.txt")
4 nhanh hơn là cách được đề xuất để lặp lại các tệp trong một thư mục. Giống như tất cả các phương pháp khác, điều này không thành công khi thư mục gốc chứa các thư mục con

1

2

3

4

5

6

nhập os, glob

 

dir = 'path/to/dir'

cho tệp trong os. scandir(dir).

   os. xóa(tệp. đường dẫn)

 

Tải xuống mã

Nếu bạn cần xóa tất cả các tệp, thư mục con và liên kết tượng trưng khỏi một thư mục, hãy cân nhắc sử dụng hàm os.unlink()0 với hàm os.remove(), như minh họa bên dưới

Làm cách nào để xóa một tệp trong Python?

Có nhiều cách để Xóa tệp trong Python nhưng những cách tốt nhất là như sau. .
hệ điều hành. remove() xóa một tập tin
hệ điều hành. unlink() xóa một tập tin. nó là tên Unix của phương thức remove()
đóng cửa. rmtree() xóa một thư mục và tất cả nội dung của nó
đường dẫn. Đường dẫn

Làm cách nào để xóa toàn cầu?

Xóa tệp theo mẫu sử dụng glob. toàn cầu () và hệ điều hành. xóa() . loại bỏ() tôi. e. # Lặp lại danh sách đường dẫn tệp và xóa từng tệp. Nó sẽ xóa tất cả '.

Làm cách nào để xóa tệp JSON trong Python?

Để xóa một đối tượng JSON khỏi danh sách. .
Phân tích cú pháp đối tượng JSON thành danh sách từ điển Python
Sử dụng hàm enumerate() để lặp qua lặp lại trong danh sách
Kiểm tra xem mỗi từ điển có phải là từ bạn muốn xóa hay không và sử dụng phương thức pop() để xóa từ chính tả phù hợp