Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

Hướng dẫn giải giúp bạn ứng dụng kiến thức đã học về nhân một số thập phân với một số thập để để tiến hành giải các dạng bài tập liên quan. Nội dung giải chi tiết được chúng tôi chia sẻ dưới đây, mời các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Bài Luyện tập trang 61:

Bài 1 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập: 

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

b) Tính:

9,65 x 0,4 x 2,5     7,38 x 1,25 x 80

0,25 x 40 x 9,84     34,3 x 5 x 0,4

Phương pháp giải:

a) Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a)

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

Giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau:

(a x b ) x c = a x (b x c)

b) 9,65 x 0,4 x 2,5

= 9,65 x ( 0,4 x 2,5 )

= 9,65 x 1

= 9,65

+) 7,38 x 1,25 x 80

= 7,38 x (1,25 x 80)

= 7,38 x 100

= 738

+) 0,25 x 40 x 9,84

= 10 x 9,84

= 98,4

+) 34,3 x 5 x 0,4

= 34,3 x 2

= 68,6

Bài 2 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập : 

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Phương pháp giải:

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân thì ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

= 63,2 x 2,4

= 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

= 28,7 + 82,8

= 111,5

Bài 3 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập : 

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét đi được trong 2,52,5 giờ = số ki-lô-mét đi được trong 11 giờ ×2,5×2,5.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Trong 2,5 giờ người đó đi được:

12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

Đáp số: 31,25 (km)

File tải miễn phí hướng dẫn giải chi tiết Bài Luyện tập - Toán Lớp 5 trang 61:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, hướng dẫn giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết

Luyện tập chung 12 – tiết 29 – Toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 61; bài 3,4 trang 62

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 – 26,827;

c) 48,16 – 3,4.

Đáp án bài 1:

a) 375,86 + 29,05= 404,91

b) 80,475 – 26,827= 53,648

c) 48,16 – 3,4= 163,744

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

Bài 2 Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

0,68 x 0,1

Đáp án bài 2:

a) 78,29 x 10 = 782,9;                 78,29 x 0,1 =7,829

b)265,307 x 100 = 26530,7;         265,307 x 0,01 = 2,65307

c) 0,68 x 10 = 6,8;                       0,68 x 0,1 = 0,068

Bài 3 trang 62 Toán 5 : Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Mua 1 kg đường hết:

38500 : 5 = 7700 (đồng)

Mua 3,5 kg đường thì hết:

7700 x 3,5 =  26 950 (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

38 500 – 26 950 = 11 550 (đồng)

Đáp số: 11 550 đồng

Bài 4 trang 62: a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

a

b

c

(a + b) x c

a x c + b x c

2,4

3,8

1,2

6,5

2,7

0,8

 b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3;                      7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Đáp án a)

(a + b) x c

a x c + b x c

(2,4 + 3,8 ) x 1,2 = 7,44

2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 7,44

(6,5 + 2,7) x 0,8 = 7,36

6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 = 7,36

 b) 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

= 9,3 x (6,7 + 3,3)

= 9,3 x 10

= 93

+)   7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

= (7,8 + 2,2 ) x 0,35

= 10 x 0,35

= 3,5

37 lượt xem

Toán lớp 5 trang 61 Bài 2 là lời giải bài Luyện tập chung SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Bài 2 Luyện tập chung Toán lớp 5 trang 61

Đề bài: Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

0,68 x 0,1

Hướng dẫn:

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Lời giải:

a) 78,29 x 10 = 782,9

78,29 x 0,1 = 7,829

b) 265,307 x 100 = 26530,7

265,307 x 0,01 = 2,65307

c) 0,68 x 10 = 6,8

0,68 x 0,1 = 0,068

----> Bài tiếp theo: Bài 3 trang 62 Toán lớp 5 Luyện tập chung

------------

Trên đây là lời giải chi tiết Luyện tập chung Toán lớp 5 Bài 2 trang 61 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: Số thập phân - Các phép tính với số thập phân. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 5.  • Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2
    Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập chung hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập chung - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 61 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 - 26,827;

c) 48,16 x 3,4.

Phương pháp giải

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 trang 61 Bài 2: Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

0,68 x 0,1

Quảng cáo

Phương pháp giải

- Khi nhân một số thập phân với 0,1;0,01;0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

- Khi nhân một số thập phân với 10;100;1000;...ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Lời giải:

a) 78,29 x 10 = 782,9

78,29 x 0,1 = 7,829

b) 265,307 x 100 = 26530,7

265,307 x 0,01 = 2,65307

c) 0,68 x 10 = 6,8

0,68 x 0,1 = 0,068

Giải Toán lớp 5 trang 62 Bài 3: Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

- Số tiền khi mua 1kg đường = số tiền mua 5kg đường :5

- Số tiền khi mua 3,5kg đường = số tiền mua 1kg đường ×3,5

- Số tiền phải trả ít hơn = Số tiền mua 5kg đường −  số tiền mua 3,5kg đường.

Lời giải:

Tóm tắt:

5 kg: 38 500 đồng

3,5 kg: trả ít hơn ... đồng?

Bài giải

Mua 1kg đường thì hết số tiền là:

     38500:5=7700 (đồng)

Mua 3,5kg đường thì hết số tiền là:

     7700×3,5=26950 (đồng)

Mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn số tiền là:

     38500−26950=11550 (đồng)

        Đáp số: 11550 đồng.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 62 Bài 4: a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

a b c (a + b) × c a × c + b × c
2,43,81,2
6,52,70,8

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3;

7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Phương pháp giải

a) Thay các giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiên phép nhân trước, phép cộng sau.

b) Áp dụng công thức: (a + b) × c = a × c + b × c

Lời giải:

a)

a b c (a + b) × c a × c + b × c
2,43,81,2(2,4 + 3,8) × 1,2 = 7,442,4 × 1,2 + 3,8 × 1,2 = 7,44
6,52,70,8(6,5 + 2,7) × 0,8 = 7,366,5 × 0,8 + 2,7 × 0,8 = 7,36

Nhận xét: (a + b) × c = a × c + b × c

b) 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

= 9,3 x (6,7 + 3,3)

= 9,3 x 10

= 93

+) 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

= (7,8 + 2,2 ) x 0,35

= 10 x 0,35

= 3,5

Bài giảng: Luyện tập chung trang 61 - Cô Lê Thị Thúy (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 61: Luyện tập chung

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

  • Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2
    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập chung bài 2