Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Thời giặc Minh xâm lược, Lê Lợi khởi nghĩa tại Lam Sơn, nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng, thường thất bại. Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để đánh giặc.

Lê Thận, người đánh cá, ba lần kéo lưới đều gặp thanh sắt, hóa ra là lưỡi gươm. Sau đó, Lê Lợi bị giặc đuổi, chạy vào rừng bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, đem vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in, mới biết đó là gươm thần.

Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh bại giặc, đến cuối cùng, quân xâm lược tan tác.

Một năm sau chiến thắng, Lê Lợi đi thuyền chơi trên hồ Tả Vọng; Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

2. Bài tham khảo số 3

Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn thanh gươm thần để đánh đuổi quân Minh.

Lê Thận, một người đánh cá, sau ba lần thả lưới đã nhặt được lưỡi gươm. Khi tham gia nghĩa quân, Lê Lợi đến nhà Thận và nhìn thấy thanh gươm tự dưng sáng rực với hai chữ “Thuận thiên”.

Lê Lợi bị giặc đuổi, nhìn thấy chuôi gươm thần sáng bừng trên cây đa, ông lấy về tra vào lưỡi thì vừa khít. Nhờ gươm thần, quân ta chiến thắng kẻ thù giòn giã, giải phóng đất nước.

Sau khi đuổi được giặc Minh, vua Lê Lợi đi dạo hồ Tả Vọng gặp Rùa Vàng hiện lên đòi lại gươm. Lê Lợi trả gươm, Rùa Vàng lặn xuống nước. Từ đó, hồ được đổi tên là Hồ Gươm (hoặc Hồ Hoàn Kiếm).

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

3. Bài tham khảo số 2

Vào thời giặc Minh áp bách ở miền Nam, chúng coi nhân dân ta như cỏ rác, hành động tàn bạo. Nghĩa quân Lam Sơn không ít lần đương đầu với giặc, nhưng thường thất bại. Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn Gươm thần để đánh bại giặc.

Lê Thận, người làm nghề đánh cá ở Thanh Hoá, một đêm thả lưới trên bến vắng, ba lần kéo lưới lên đều phát hiện một thanh sắt, nhận ra đó là lưỡi gươm, liền đem về cất trong nhà. Sau đó, Lê Thận nhiệt huyết gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Một ngày, chủ tướng Lê Lợi cùng đoàn tùy tùng đến nhà Lê Thận, đêm đó thanh gươm tự nhiên sáng rực. Lê Lợi cầm lên xem thấy hai chữ “Thuận Thiên”.

Một lần đi qua khu rừng, thấy chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây đa, Lê Lợi giữ lại và mang về. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người và kể chuyện bắt được chuôi gươm. Lê Thận đưa gươm ra tra vào chuôi, vừa như in. Lê Thận nâng gươm trao cho Lê Lợi và nói rằng đây là ý trời phó thác cho công việc lớn. Lê Lợi với thanh gươm quý trong tay, nghĩa quân hừng hực nhuệ khí, trên chiến trường, quân Minh chói lọi. Chiến thắng sau chiến thắng, đất nước được giải phóng. Một năm sau khi đánh bại giặc Minh, vua Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp này, Đức Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Thuyền rồng xuất hiện giữa hồ, khi thấy con rùa lớn nổi lên, vua lệnh thuyền chậm lại. Rùa Vàng tiến về phía vua và nói: “Xin bệ hạ hãy trả lại gươm cho Đức Long Quân”. Nghe Rùa Vàng nói, vua rút gươm trả lại. Rùa Vàng đưa miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước.

Gươm và rùa chìm xuống nước, người ta nhìn thấy vật sáng loáng dưới mặt hồ biếc. Từ đó, hồ Tả Vọng trở thành hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

4. Bài tham khảo số 5

Vào thời giặc Minh xâm chiếm nước ta, chúng đã thực hiện nhiều hành động tàn bạo. Lê Lợi, nhận thức được tình hình, đã lập cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn. Tuy nhiên, do tình thế còn yếu và lực lượng mỏng, nên thường xuyên gặp thất bại. Để thực hiện ý đồ của mình, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để chống lại giặc.

Để sở hữu chiếc gươm thần hoàn chỉnh, Lê Lợi đã phải trải qua nhiều sự kiện. Tất cả bắt đầu từ Lê Thận, một ngư dân, trong một đêm đi đánh cá, ông kéo lưới ba lần và phát hiện một thanh sắt. Khi nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đó là một lưỡi gươm. Không lâu sau khi Lê Lợi bị đuổi vào rừng, ông bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, đem chuôi gươm về và tra vào lưỡi gươm mà Lê Thận kéo lên từ lần đánh cá trước đó, kết quả vừa như in. Lê Lợi nhận ra rằng đây chính là gươm thần.

Có được gươm thần, nghĩa quân Lam Sơn chiến thắng liên tiếp, cuối cùng đánh bại quân giặc Minh. Khoảng một năm sau chiến thắng, Lê Lợi đang trên thuyền trên hồ Tả Vọng, Đức Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng chính thức đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

5. Bài tham khảo số 4

Trong thời kỳ giặc Minh xâm chiếm đất nước, họ đã thực hiện nhiều hành động tàn bạo, khiến cho nhân dân chúng ta rơi vào cảnh khốn khó.

Lúc ấy, Lê Lợi đã nổi dậy tại Lam Sơn, nhưng ban đầu, với thế mạnh yếu ớt, ông thường xuyên gặp thất bại trước giặc. Đó là lúc Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn thanh gươm thần để chống lại giặc, mang lại hòa bình cho đất nước.

Trong bối cảnh khó khăn, Lê Thận, một người đánh cá, ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt đặc biệt. Khi nhìn kỹ, ông nhận ra đó là một lưỡi gươm. Ít lâu sau, Lê Lợi bị giặc đuổi, ông bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, tra vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in, ông nhận ra rằng đó chính là gươm thần.

Từ khi có gươm thần, nghĩa quân Lam Sơn chiến thắng liên tục, cuối cùng đánh bại quân giặc Minh. Khoảng một năm sau chiến thắng, Lê Lợi trên thuyền trên hồ Tả Vọng, Đức Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng chính thức đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm hay hồ Gươm, và câu chuyện Sự tích hồ Gươm bắt đầu từ đó.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

6. Bài tham khảo số 7

Khi giặc Minh xâm lược, chúng đối xử với nhân dân như cỏ rác, áp bức mọi người. Lam Sơn nổi dậy với một đội quân mong manh, vũ khí khan hiếm, nhiều lần gặp thất bại. Đức Long Quân hiểu rõ và quyết định hỗ trợ. Tại Thanh Hóa, Lê Thận là một ngư dân. Một đêm, lưới của Thận nắm lên thanh sắt ba lần, phát hiện đó là một lưỡi gươm, ông đưa nó về nhà. Lê Thận sau đó gia nhập nghĩa quân Lam Sơn.

Một trận đánh, Lê Lợi và các tướng bị đối phương áp đảo, họ rút lui mỗi người một hướng. Lê Lợi đi qua một khu rừng, thấy ánh sáng trên cây đa. Ông phát hiện một chuôi gươm nạm ngọc quý giá. Nhớ đến lưỡi gươm nhà Lê Thận, Lê Lợi mang chuôi về tra vào lưỡi gươm, vừa như in. Thanh gươm giúp nghĩa quân chiến thắng liên tục, đánh bại quân Minh. Một năm sau khi đuổi giặc Minh, Lê Lợi trở thành vua. Trên thuyền trên hồ Tả Vọng, Đức Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng chính thức đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm hay hồ Gươm.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

7. Bài tham khảo số 6

Thời kỳ giặc Minh xâm lược nước Nam, Lam Sơn nổi dậy nhưng gặp nhiều thất bại. Đức Long Quân quyết định hỗ trợ nghĩa quân bằng cách mượn thanh gươm thần. Lưỡi gươm được ngư dân Lê Thận nhặt được, gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Lê Lợi cũng tìm thấy chuôi gươm nạm ngọc.

Nhuệ khí của nghĩa quân tăng cao với sức mạnh của gươm thần. Họ mở đường chiến thắng trước quân Minh, giành lại tự do. Lê Lợi lên làm vua, Rùa Vàng xuất hiện đòi lại thanh gươm thần trên hồ Tả Vọng. Từ đó, hồ mang tên Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

8. Bài tham khảo số 9

Thời kỳ giặc Minh xâm lược, Lam Sơn nghĩa quân nổi dậy nhưng gặp nhiều thất bại. Đức Long Quân quyết định hỗ trợ bằng cách mượn gươm thần. Lưỡi gươm được ngư dân Lê Thận nhặt, gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Lê Lợi cũng tìm thấy chuôi gươm nạm ngọc.

Nhuệ khí của nghĩa quân tăng cao với sức mạnh của gươm thần. Họ mở đường chiến thắng trước quân Minh, giành lại tự do. Lê Lợi lên làm vua, Rùa Vàng xuất hiện đòi lại thanh gươm thần trên hồ Tả Vọng. Từ đó, hồ mang tên Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

9. Bài tham khảo số 8

Thời giặc Minh đô hộ, Lam Sơn nghĩa quân khởi nghĩa nhưng gặp thất bại ban đầu. Đức Long Quân cho mượn gươm thần giúp họ đánh giặc. Ngư dân Lê Thận nhặt được lưỡi gươm, gia nhập nghĩa quân. Lê Lợi tìm chuôi gươm nạm ngọc.

Gươm thần giúp nghĩa quân chiến thắng, đánh bại quân Minh. Lê Lợi lên ngôi vua, Rùa Vàng xuất hiện đòi lại thanh gươm trên hồ Tả Vọng. Hồ đổi tên thành Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

10. Bài tham khảo số 10

Thời giặc Minh ách đô hộ, Lam Sơn nghĩa quân đối đầu nhưng thất bại ban đầu. Đức Long Quân mượn Gươm thần giúp họ đánh giặc. Ngư dân Lê Thận nhặt được lưỡi gươm, gia nhập nghĩa quân. Lê Lợi tìm chuôi gươm nạm ngọc.

Gươm thần giúp nghĩa quân chiến thắng, đánh bại quân Minh. Lê Lợi lên ngôi vua, Rùa Vàng xuất hiện đòi lại thanh gươm trên hồ Tả Vọng. Hồ đổi tên thành Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Hình minh hoạ

Tóm tắt văn bản sự tích hồ gươm ngắn nhất năm 2024

Minh họa bằng hình

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]