Tốn tiền là gì

Thông tin thuật ngữ tốn tiền tiếng Nhật

Từ điển Việt Nhật

Tốn tiền là gì

tốn tiền
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ tốn tiền

Chủ đề Chủ đề Tiếng Nhật chuyên ngành Nhật Việt Việt Nhật

Định nghĩa - Khái niệm

tốn tiền tiếng Nhật?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ tốn tiền trong tiếng Nhật. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ tốn tiền tiếng Nhật nghĩa là gì.


Xem từ điển Nhật Việt

Tóm lại nội dung ý nghĩa của tốn tiền trong tiếng Nhật

- おかねがかかる - 「お金がかかる」

Đây là cách dùng tốn tiền tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Nhật

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ tốn tiền trong tiếng Nhật là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuật ngữ liên quan tới tốn tiền

 • gây nhầm lẫn tiếng Nhật là gì?
 • lời phát biểu tiếng Nhật là gì?
 • tôi lấy làm ngạc nhiên tiếng Nhật là gì?
 • sự công phẫn chính đáng tiếng Nhật là gì?
 • vai giường tiếng Nhật là gì?
 • về quê ăn Tết tiếng Nhật là gì?
 • sự nhìn và nghe tiếng Nhật là gì?
 • vết thương chí mạng tiếng Nhật là gì?
 • tuần dương hạm tiếng Nhật là gì?
 • nhiệt độ tiếng Nhật là gì?
 • trở nên yếu đuối tiếng Nhật là gì?
 • đoàn nhạc tiếng Nhật là gì?
 • sử dụng vũ lực tiếng Nhật là gì?
 • tử thi tiếng Nhật là gì?
 • cáo mật tiếng Nhật là gì?