Top 1 cửa hàng adidas vinh Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng adidas vinh Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Cửa Hàng Adidas - Vinh

12 đánh giá
Địa chỉ: 1 Nguyễn Văn Cừ,Trường Thi,Thành phố Vinh,Nghệ An 460000, Việt Nam
Liên lạc: 02386250555
Website: http://www.adidas.com.vn/

Cửa hàng chính hãng, nhân viên tư vấn nhiệt tình, đúng mục đích sử dụng của từng môn thể thao

cửa hàng tốt, giá tốt

Top 1 cửa hàng adidas vinh Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022

Cửa hàng lớn nhưng có ít mẫu hàng để cho khách lựa chọn

hàng đẹp nhưng mẫu mới về hơi ít

Nhân viên nhiệt tình chu đáo. Đổi trả dễ dàng

Đò giá tốt

(Bản dịch của Google) Rất tốt

(Bài đánh giá gốc)
Very good

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 1 cửa hàng adidas vinh Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022