Top 1 cửa hàng palladium Huyện Đoan Hùng Phú Thọ 2022

Có tổng 58 đánh giá về Top 1 cửa hàng palladium Huyện Đoan Hùng Phú Thọ 2022

Đoan Hùng

58 đánh giá
Địa chỉ: H6WC+62C,Hùng Long,Đoan Hùng,Phú Thọ, Việt Nam

Chuyên cho thuê xe du lịch 4/16/29 chỗ
Cưới hỏi - lễ chùa- du lịch

Top 1 cửa hàng palladium Huyện Đoan Hùng Phú Thọ 2022
Top 1 cửa hàng palladium Huyện Đoan Hùng Phú Thọ 2022
Top 1 cửa hàng palladium Huyện Đoan Hùng Phú Thọ 2022

Huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ giao thông thuận tiện đường sông và đường bộ .

đây nuôi cá lồng bè nhiều

Top 1 cửa hàng palladium Huyện Đoan Hùng Phú Thọ 2022

Bưởi ở đây thật là 1 món quà Tuyệt Vời

Tốt.

Nơi công tác thân thiết

Có cụm công nghiệp