Top 3 cửa hàng lime orange Huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 2022

Có tổng 24 đánh giá về Top 3 cửa hàng lime orange Huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 2022

Lime Orange Bình Thới

14 đánh giá
Địa chỉ: 12-14 Bình Thới,Phường 14,Quận 11,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02839740266
Website: https://www.limeorange.vn/

Nhân viên dễ thương, nhiệt tình, vui vẻ. Mình rất hài lòng

Nhân viên vui vẽ

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Vi trí tiện lợi ngay mặt đường .

Áo đẹp

Lime Orange Đinh Tiên Hoàng

7 đánh giá
Địa chỉ: 102 Lê Văn Duyệt,Phường 1,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02835101988
Website: https://limeorange.vn/

Mắc, không gian rất hẹp

(Bản dịch của Google) Dịch vụ khách hàng rất kém. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2022.

(Bài đánh giá gốc)
Very poor customer service. On the 04 August 2022.

Lime Orange Xô Viết Nghệ Tĩnh

3 đánh giá
Địa chỉ: 402 Xô Viết Nghệ Tĩnh,Phường 25,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 02835118587
Website: https://limeorange.vn/

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 3 cửa hàng lime orange Huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 2022