Top 7 quán bún bò Huế Huyện Ia HDrai Kon Tum 2022

Bài viết đánh giá Top 7 quán bún bò Huế Huyện Ia HDrai Kon Tum 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Bún Bò Huế O Sương

18 đánh giá
Địa chỉ: 9X2X+MQ7, Nguyễn Thái Học,Phwờng Quyết Thắng,Kon Tum,Việt Nam
Liên lạc: 0933835066

Bún Bò

16 đánh giá
Địa chỉ: 223 Phan Chu Trinh,Phwờng Quyết Thắng,Kon Tum,Việt Nam

Bún Bò Huế 72

1 đánh giá
Địa chỉ: 320 Đào Duy Từ,Thắng Lợi,Kon Tum,Việt Nam

Bún Bò Huế Cao Phát 2

1 đánh giá
Địa chỉ: 309 Hùng Vương,Quang Trung,Kon Tum,Việt Nam

Quán Bún Bò Giò Huế

Địa chỉ: 363 U Rê,Trường Chinh,Kon Tum,Việt Nam

Quán Bún Bò Huế Số 1

Địa chỉ: 715 Phan Đình Phùng,Quang Trung,Kon Tum,Việt Nam

Bún bò Huế 126

Địa chỉ: 126 Hùng Vương,TT. Đắk Hà,Đăk Hà,Kon Tum, Việt Nam