Top 17 tướng phế nhất liên quân mùa 20 2022

Top 1: Quang Trung – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 81 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nguồn gốc và giáo dục. Khởi nghĩa chống chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Trận Rạch Gầm - Xoài Mút. Tấn công Đàng Ngoài, lật đổ Chúa Trịnh, phá bỏ. chia cắt ranh giới Đàng Trong - Đàng Ngoài, thống nhất đất nước về cơ bản.. Thống nhất Nhà Tây Sơn, lên ngôi Hoàng đế. Chính sách cai trị thời hậu chiến. Kế hoạch thống nhất đất nước dở dang. Nghi vấn trong các ghi chép của nhà Nguyễn. Hình tượng Nguyễn Huệ trong điện ảnh. Chú thích và tham. khảo. Tiến ra Thăng Long lần thứ nhất. Xung đột với Nguyễn Nhạc. Quang Trung lên ngôi Hoàng đế. Thần tốc bắc tiến, Đại phá quân Thanh (1789). Phát triển ngoại thương. Quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Thống nhất Nhà Tây Sơn. Kế hoạch Nam tiến dở dang. Những giả thuyết về cái chết. Câu chuyện về "Ông Vò". Ngoại hình và tính cách. Giai thoại về việc ra quân. So sánh với đối thủ là Nguyễn Ánh. Đối nội và những cải cách.
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebQuang Trung Hoàng đế (sinh năm 1753 – mất ngày 16 tháng 9 năm 1792), miếu hiệu Tây Sơn Thái Tổ (西山太祖; được dùng để phân biệt với Nguyễn Thái Tổ nhà Nguyễn), danh xưng khác là Bắc Bình Vương, tên khai sinh là Hồ Thơm, quê gốc Nghệ An sau đổi tên thành Nguyễn Huệ (阮惠), Nguyễn Quang Bình (阮光平), là một ... ...

Top 2: Hồ Quý Ly – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 93 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nguồn gốc và giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Làm quan nhà Trần[sửa | sửa mã. nguồn]. Cai. trị[sửa | sửa mã nguồn]. Số phận sau khi bị nhà Minh. bắt[sửa | sửa mã nguồn]. Nhà thơ[sửa |. sửa mã nguồn]. Giai thoại[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhận. định[sửa | sửa mã nguồn]. Gia. đình[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên kết. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Triều đại Trần Nghệ Tông[sửa |. sửa mã nguồn]. Triều đại Trần Duệ Tông[sửa |. sửa mã nguồn]. Triều đại Trần Phế Đế[sửa | sửa mã nguồn]. Triều đại Trần Thuận Tông[sửa | sửa mã nguồn]. Cướp ngôi. vua[sửa | sửa mã nguồn]. Chính sách cai. trị[sửa | sửa mã nguồn]. Kinh. tế[sửa | sửa mã nguồn]. Giáo dục và học thuật[sửa |. sửa mã nguồn]. Quân sự[sửa |. sửa mã nguồn]. Chiến tranh với Chiêm. Thành[sửa | sửa mã nguồn]. Tranh chấp đất đai với Đại Minh[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh với Đại Minh[sửa |. sửa mã nguồn]. Phế Đế mưu trừ bỏ Quý. Ly[sửa | sửa mã nguồn]. Dời đô về Thanh. Hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Triều đại. Trần Thiếu Đế[sửa | sửa mã nguồn]. Phát hành. tiền giấy[sửa | sửa mã nguồn]. Cải cách thuế. khoá[sửa | sửa mã nguồn]. Bối cảnh trước cuộc. chiến[sửa | sửa mã nguồn]. Quân Minh sang lần thứ nhất và bị thua trận[sửa |. sửa mã nguồn]. Quân Minh sang lần thứ. hai[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebHồ Quý Ly (chữ Hán: 胡季犛; 1336 – 1407), lấy tên húy Hồ Nhất Nguyên (胡一元), là vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước Đại Ngu trong lịch sử Việt Nam. Ông ở ngôi vị Hoàng đế từ năm 1400 đến năm 1401 tự xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng (國祖章皇), sau đó giữ ngôi Thái thượng hoàng từ năm 1401 đến năm 1407. ...

Top 3: Nhà Tấn – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 89 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tây Tấn (266-316)[sửa |. sửa mã nguồn]. Đông Tấn (317-420)[sửa |. sửa mã nguồn]. Chính sách kinh tế - xã. hội[sửa | sửa mã nguồn]. Văn hóa, khoa học[sửa | sửa mã nguồn]. Các vua nhà. Tấn[sửa | sửa mã nguồn]. Thế phả nhà Tấn[sửa | sửa mã. nguồn]. Các sự kiện chính[sửa | sửa mã nguồn]. Các danh tướng văn, võ nhà Tấn[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Thống nhất Trung. Hoa[sửa | sửa mã nguồn]. Cai trị quốc. gia[sửa | sửa mã nguồn]. Bát vương chi loạn[sửa | sửa mã. nguồn] Diệt vong[sửa |. sửa mã nguồn]. Tấn Nguyên Đế cố thủ ở Giang. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Đường lối chính trị của Vương. Đạo[sửa | sửa mã nguồn]. Hai vụ biến loạn[sửa | sửa mã. nguồn]. Đối phó với Ngũ Hồ[sửa |. sửa mã nguồn]. Suy yếu và loạn. lạc[sửa | sửa mã nguồn]. Diệt. vong[sửa | sửa mã nguồn]. Tây. Tấn[sửa | sửa mã nguồn]. Đông. Tấn[sửa | sửa mã nguồn]. Tây Tấn[sửa | sửa mã nguồn]. Đông. Tấn[sửa | sửa mã nguồn]. Dân. số[sửa | sửa mã nguồn]. Phân phong chư hầu[sửa |. sửa mã nguồn]. Vấn đề người ngoại. tộc[sửa | sửa mã nguồn]. Người Tung, người Hung Nô nổi. dậy[sửa | sửa mã nguồn]. Giằng co với quân Hán. Triệu[sửa | sửa mã nguồn]. Lạc Dương thất thủ[sửa | sửa mã nguồn]. Trường An thất thủ[sửa |. sửa mã nguồn]. Vương Đôn[sửa | sửa mã nguồn] Tô. Tuấn[sửa | sửa mã nguồn]. Tổ Địch Bắc phạt[sửa | sửa mã nguồn]. Thụ động phòng. ngự[sửa | sửa mã nguồn]. Họ Dữu bắc. phạt[sửa | sửa mã nguồn]. Hoàn Ôn Bắc phạt[sửa | sửa mã nguồn]. Tạ Huyền đánh lui Tiền. Tần[sửa | sửa mã nguồn]. Tư Mã Đạo Tử nhiếp chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Hoàn Huyền cướp. ngôi[sửa | sửa mã nguồn]. Khởi nghĩa Tôn Ân[sửa |. sửa mã nguồn]. Tấn. luật[sửa | sửa mã nguồn]. Ruộng đất[sửa |. sửa mã nguồn]. Phong ấm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chính sách với người di cư từ phương Bắc[sửa |. sửa mã nguồn]. Tô thuế và sưu dịch[sửa | sửa mã. nguồn]. Sĩ tộc[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebNhà Tấn (giản thể: 晋朝; phồn thể: 晉朝; bính âm: Jìn Cháo; Wade–Giles: Chin⁴-ch'ao², phát âm tiếng Trung: [tɕîn tʂʰɑ̌ʊ]; 266–420 theo dương lịch), là một trong Lục triều trong lịch sử, sau thời Tam Quốc và trước thời Nam Bắc triều ở Trung Quốc.Triều đại này do Tư Mã Viêm thành lập, sau thời kỳ Tam Quốc ... ...

Top 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 167 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nguyên nhân, bản chất chiến tranh. Đặc điểm chiến tranh trong thế chiến thứ nhất. Hậu quả của chiến tranh. Những bài học chính trị của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Chủ nghĩa đế quốc và sự tranh giành thuộc địa. Liên minh quân sự, chạy đua vũ trang, quân phiệt. Chiến tranh là tất yếu?. Các quan tâm quyền lợi. 1914: Đức phải chiến đấu trên 2 mặt trận. 1915 –. 1916: Đức chủ động tấn công. 1918:Phe Trung tâm thua trận. Chiến tranh trên biển, trên không. Ảnh hưởng kinh tế, địa - chính trị. Ảnh hưởng tâm lý - xã hội. Các nước đồng tham chiến khác. Các nước trung lập có liên. quan. Diễn biến ở các chiến trường khác trong năm 1914. Mặt trận phía Đông 1915 – 1916. Mặt trận phía Tây 1915 - 1916. Tại các mặt trận phía Nam 1915 – 1916. Quân Anh-Pháp-Nga chuyển sang tấn công. Chiến tranh tàu ngầm không hạn chế. Cách mạng tại Nga, Nga ra khỏi chiến tranh Cuộc tấn công mùa xuân của Đức. Đồng minh tấn công tổng lực thắng lợi. Phe Trung tâm đầu hàng.
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebChiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra giữa 2 khối liên minh quân sự được hình thành sau thế kỷ XIX: 1 bên là liên minh 3 đế quốc Anh - Pháp - Nga, hay được gọi là khối Hiệp ước Entente ba bên (trong tiếng Pháp entente có nghĩa là sự đồng thuận, hiệp ước) sau này còn thêm Hoa Kỳ và một số nước khác tham gia ... ...

Top 5: Việt Nam Cộng hòa – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 119 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chính quyền Đệ Nhất Việt Nam Cộng hòa. Chính quyền Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa. Các vùng chiến thuật và quân khu. Quốc gia Việt Nam 1949-1955. Đệ Nhất Cộng hòa 1955-1963. Thời kỳ quân quản 1963-1967. Đệ Nhị Cộng hòa 1967–1975. Hành chính địa phương. Các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh. Hệ thống viễn thông và thông tin. Quan điểm của đối phương. Quan điểm của chính quyền Mỹ. Quan điểm của giới chức Việt Nam Cộng hoà. Quan điểm của phong trào phản chiến tại Mỹ. Quan điểm của giới sử gia. phương Tây. Nội Các Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa Hành chính địa phương. Tối cao Pháp Viện Việt Nam Cộng. Hòa.
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebNội dung chuyển sang thanh bên ẩn Đầu 1 Tên gọi 2 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 2.1 Quốc gia Việt Nam 1949-1955 2.2 Đệ Nhất Cộng hòa 1955-1963 2.3 Thời kỳ quân quản 1963-1967 2.4 Đệ Nhị Cộng hòa 1967–1975 2.5 Suy vong 2.6 Sụp đổ 3 Khí hậu 4 Chính quyền Đệ Nhất Việt Nam Cộng hòa Hiện/ẩn mục Chính quyền Đệ ... ...

Top 6: Liên Xô – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 85 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quốc. hiệu[sửa | sửa mã nguồn]. Địa. lý[sửa | sửa mã nguồn]. Thành phần và những thay đổi về lãnh. thổ[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Quan hệ đối. ngoại[sửa | sửa mã nguồn]. Chính trị[sửa |. sửa mã nguồn]. Kinh tế[sửa | sửa mã nguồn]. Nhân khẩu[sửa | sửa mã nguồn]. Quân. sự[sửa | sửa mã nguồn]. Chương trình vũ trụ[sửa | sửa mã. nguồn]. Khoa học và công nghệ[sửa | sửa mã. nguồn]. Di sản[sửa | sửa mã nguồn]. Ảnh. hưởng[sửa | sửa mã nguồn]. Phân cấp hành chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Thể. thao[sửa | sửa mã nguồn]. Ngày lễ[sửa | sửa mã nguồn]. Danh nhân[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Cách mạng và sự hình thành[sửa |. sửa mã nguồn]. Trước Chiến tranh thế giới thứ. hai[sửa | sửa mã nguồn]. Trong Chiến tranh thế giới thứ. hai[sửa | sửa mã nguồn]. Sau chiến tranh[sửa |. sửa mã nguồn]. Cải tổ và tan rã[sửa |. sửa mã nguồn]. Lập pháp[sửa |. sửa mã nguồn]. Tư. pháp[sửa | sửa mã nguồn]. Danh sách lãnh đạo[sửa | sửa mã nguồn]. Dân số[sửa | sửa mã nguồn]. Sắc. tộc[sửa | sửa mã nguồn]. Ngôn ngữ[sửa |. sửa mã nguồn]. Tôn. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Mở đầu[sửa | sửa mã nguồn]. Tiến xa hơn,. đưa con người ra ngoài vũ trụ[sửa | sửa mã nguồn]. Chạy đua với Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]. Xây dựng trạm vũ trụ Hòa Bình[sửa |. sửa mã nguồn]. Sau cuộc đua không gian[sửa |. sửa mã nguồn]. Kế tục chương trình vũ trụ của Liên Xô[sửa |. sửa mã nguồn]. Các nước đồng minh/vệ tinh[sửa |. sửa mã nguồn]. Các quốc gia thân thiết[sửa |. sửa mã nguồn]. Các nước cộng sản đối. lập[sửa | sửa mã nguồn]. Các nước trung lập[sửa |. sửa mã nguồn]. Chính trị gia[sửa | sửa mã nguồn]. Tướng lĩnh[sửa | sửa mã nguồn]. Nhà khoa học - kỹ thuật[sửa | sửa mã. nguồn]. Văn nghệ sĩ[sửa |. sửa mã nguồn]. Vận động. viên[sửa | sửa mã nguồn]. Phục hồi (1945 –. 1955)[sửa | sửa mã nguồn]. Siêu cường thế giới (1955 – 1975)[sửa |. sửa mã nguồn]. Trì trệ (1980 – 1985)[sửa | sửa mã. nguồn]. Nguyên. nhân[sửa | sửa mã nguồn]. Hậu quả sau khi tan rã[sửa | sửa mã. nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebQuân đội Xô viết dù đã nỗ lực hoàn thiện nhưng năm 1941 vẫn còn kém khá xa Wehrmacht (quân đội Đức Quốc xã) về mọi mặt: quân số, trang bị vũ khí (quân đội Đức được vũ trang từ trước, rất hiện đại, nhất là sau khi chiếm được nước Pháp với các nguồn công nghiệp chiến tranh khổng lồ của nước ... ...

Top 7: Chiến tranh Nguyên Mông – Đại Việt lần 2 – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 207 lượt đánh giá
Tóm tắt: Diễn biến[sửa |. sửa mã nguồn]. Chuẩn bị và củng cố lực lượng[sửa |. sửa mã nguồn]. Diễn. biến[sửa | sửa. mã nguồn]. Tông thất, tướng sĩ nhà Trần hàng nhà. Nguyên[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết quả và ý. nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa. mã nguồn]. Đụng độ đầu. tiên[sửa | sửa mã nguồn]. Mặt trận ở nước láng. giềng.[sửa |. sửa mã nguồn]. Quân đội. Mông-Nguyên[sửa |. sửa mã nguồn]. Quân đội Nhà Trần[sửa |. sửa mã nguồn]. Quân Trần phòng ngự và rút. lui[sửa |. sửa mã nguồn]. Quân Trần tổng phản. công[sửa | sửa mã nguồn]. Trận Sơn. Động[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận Vạn. Kiếp[sửa | sửa mã nguồn]. Trận sông. Đuống[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận Thăng. Long[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận Thu. Vật[sửa |. sửa mã nguồn]. Các trận đánh trên sông Hồng[sửa |. sửa mã nguồn]. Quân Trần tập hợp lại lực. lượng[sửa | sửa mã nguồn]. Toa Đô bắc. tiến[sửa | sửa mã nguồn]. Cuộc rượt đuổi ở Hải Đông[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận Hàm Tử - Tây Kết[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận Chương Dương. Độ[sửa |. sửa mã nguồn]. Giành lại Thăng Long[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận sông Thiên. Mạc[sửa | sửa mã nguồn]. Quân Trần truy kích quân. Nguyên[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebChiến tranh Nguyên Mông – Đại Việt lần 2 là cuộc chiến tranh giữa Đại Nguyên và Đại Việt diễn ra trên lãnh thổ Đại Việt từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 5 năm 1285 (dương lịch).Cuộc chiến tranh lần này diễn ra sau cuộc chiến giữa hai nước lần thứ nhất khoảng 27 năm. Trong lần này, quân Nguyên huy động ... ...

Top 8: Bình Dương – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Vị trí địa lí[sửa |. sửa mã nguồn]. Điều kiện tự nhiên[sửa |. sửa mã nguồn]. Dân cư[sửa | sửa mã nguồn]. Hành chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]. Chính trị[sửa |. sửa mã nguồn]. Kinh tế - xã hội[sửa |. sửa mã nguồn]. Giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Văn hóa và du lịch[sửa | sửa mã. nguồn]. Giao thông vận tải[sửa | sửa mã nguồn]. Danh nhân[sửa |. sửa mã nguồn]. Quan hệ quốc. tế[sửa | sửa mã nguồn]. Hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Tài nguyên rừng[sửa | sửa mã nguồn]. Khoáng sản[sửa |. sửa mã nguồn]. Môi trường[sửa |. sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]. Các đời Bí thư Tỉnh ủy[sửa |. sửa mã nguồn]. Kinh tế[sửa |. sửa mã nguồn]. Giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Y tế[sửa | sửa mã nguồn]. Nông, lâm nghiệp và thủy. sản[sửa | sửa mã nguồn]. Truyền. thông[sửa | sửa mã nguồn]. Lễ hội[sửa | sửa mã nguồn]. Sự kiện khác[sửa |. sửa mã nguồn]. Đường. bộ[sửa | sửa mã nguồn]. Đường. thủy[sửa | sửa mã nguồn]. Đường. sắt[sửa | sửa mã nguồn]. Đường hàng. không[sửa | sửa mã nguồn]. Giao thông công cộng[sửa | sửa mã nguồn]. Thành phố kết nghĩa[sửa | sửa mã. nguồn]. Hợp tác, hữu nghị[sửa |. sửa mã nguồn]. Nông nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]. Lâm nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]. Thủy. sản[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebBình Dương tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới và các ngày Lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của địa phương diễn ra sôi nổi, rộng khắp; các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục được ... ...

Top 9: Nguyễn Trãi – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nguồn gốc và giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Sự. nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]. Vụ án Lệ Chi. Viên[sửa | sửa mã nguồn]. Di lụy và hồi. phục[sửa | sửa mã nguồn]. Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]. Tư tưởng Nguyễn Trãi[sửa |. sửa mã nguồn]. Sự nghiệp văn chương[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhận. định[sửa | sửa mã nguồn]. Tưởng niệm[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú giải[sửa | sửa mã. nguồn]. Chú thích và tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Thời kì làm quan cho nhà Hồ và quân Minh xâm lược Đại Việt[sửa | sửa mã nguồn]. Mười năm phiêu dạt[sửa | sửa mã. nguồn]. Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn[sửa |. sửa mã nguồn]. Văn thần triều Lê[sửa | sửa mã. nguồn]. Vợ[sửa | sửa mã nguồn]. Con[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng của Nho giáo với tư tưởng Nguyễn Trãi[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo với tư tưởng Nguyễn. Trãi[sửa | sửa mã nguồn]. Văn chính. luận[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch. sử[sửa | sửa mã nguồn]. Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]. Thơ phú[sửa |. sửa mã nguồn]. Về văn chương[sửa | sửa mã. nguồn]. Về nhận định của Lê Thánh Tông. trong thơ ca[sửa | sửa mã nguồn]. Sự kiện, đền thờ[sửa | sửa mã. nguồn]. Hình ảnh trong văn hóa[sửa | sửa mã. nguồn]. Đường phố[sửa | sửa mã nguồn]. Trường. học[sửa | sửa mã nguồn]. Ghi chú[sửa |. sửa mã nguồn]. Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]. Yết kiến ở Lỗi Giang[sửa | sửa mã nguồn]. Tham gia Khởi nghĩa Lam Sơn[sửa |. sửa mã nguồn]. Phong thưởng[sửa |. sửa mã nguồn]. Triều vua Lê Thái Tổ[sửa |. sửa mã nguồn]. Triều vua Lê Thái Tông[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebNguyễn Trãi (chữ Hán: 阮廌, 1380 – 19 tháng 9 năm 1442), hiệu là Ức Trai (抑齋), là một nhà chính trị, nhà văn, người đã tham gia tích cực Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại sự xâm lược của nhà Minh (Trung Quốc) với Đại Việt.Khi cuộc khởi nghĩa thành công vào năm 1428, Nguyễn Trãi trở thành khai ... ...

Top 10: Nga – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 65 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chính phủ và chính trị. Khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Liên bang Nga (1991 tới nay). Nông nghiệp và lâm nghiệp. Điện ảnh và truyền thông. Khoảng cách giàu - nghèo. Báo động tình trạng tự tử. Khủng bố, đe doạ an ninh. Các nguồn của chính quyền Bài này viết về Liên bang Nga. Đối với Liên Xô, xem Liên Xô. Đối với các định nghĩa khác, xem Nga (định hướng).. Liên bang NgaTên bản ngữРоссийская Федерация (tiếng Nga)Rossiyskaya Federatsiya. Quốc kỳ Quốc huy Quốc ca: Gosudarstv
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebNội dung chuyển sang thanh bên ẩn Đầu 1 Nguồn gốc tên gọi Hiện/ẩn mục Nguồn gốc tên gọi 1.1 Tên tiếng Nga 1.2 Tên tiếng Việt 2 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 2.1 Nước Rus' Kiev 2.2 Đế quốc Nga 2.3 Nga Xô viết 2.4 Liên bang Nga (1991 tới nay) 3 Chính phủ và chính trị Hiện/ẩn mục Chính phủ và chính trị 3.1 Quan ... ...

Top 11: Liên Quân Mobile: Top 5 vị tướng có tỉ lệ thắng thấp nhất mùa 20 lộ ...

Tác giả: kenh14.vn - Nhận 253 lượt đánh giá
Tóm tắt: Với các game thủ Liên Quân, tỉ lệ thắng của các vị tướng là thông số rất đáng để tham khảo nhằm lựa chọn những tướng hợp meta để leo rank hiệu quả. Đồng thời, nó giúp họ "né" bớt các tướng đang yếu với tỉ lệ thắng. thấp nhất để tránh những trận thua không đáng có.Tỉ lệ thắng và tỉ lệ chọn cao đồng nghĩa với vị tướng đó đang ổn, thậm chí là mạnh mẽ và ngược lại. Dưới đây sẽ là top 5 tướng đang có tỉ lệ thắng thảm hại nhất ở mùa 20 và lời khuyên cho các game thủ là hãy tránh xa các tướng này ra vì
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 10, 2021 · Với các game thủ Liên Quân, tỉ lệ thắng của các vị tướng là thông số rất đáng để tham khảo nhằm lựa chọn những tướng hợp meta để leo rank ...17 thg 10, 2021 · Với các game thủ Liên Quân, tỉ lệ thắng của các vị tướng là thông số rất đáng để tham khảo nhằm lựa chọn những tướng hợp meta để leo rank ... ...

Top 12: Chi Tiết Top 10 Tướng Liên Quân Mới Nhất, Mạnh Nhất 2022, Sát ...

Tác giả: nguyenkim.com - Nhận 164 lượt đánh giá
Tóm tắt: Liên quân có bao nhiêu tướng? Chi tiết tất cả tướng liên quân 2022. Top 10 tướng Liên Quân sát thương cao, mới nhất 2022. Gợi ý các dòng điện thoại chơi game mượt. Những câu hỏi thường gặp về tướng Liên Quân. Tướng liên quân đấu sĩ. Tướng liên quân pháp sư . Tướng liên quân xạ thủ. (AD) Tướng liên quân sát thủ. Tướng liên quân đỡ đòn. Tướng liên quân trợ thủ. Tướng liên quân nào mạnh nhất?. Tướng liên quân nào có tỷ lệ thắng cao nhất?. Tướng liên quân nào thích hợp cho người mới chơi?. Giá của tướng liên quân là bao nhiêu?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chi tiết về top 10 tướng liên quân mobile mạnh nhất 2022 với mức sát thương ... Kim điểm danh top 10 tướng liên quân mạnh nhất để leo rank mùa này nhé!Chi tiết về top 10 tướng liên quân mobile mạnh nhất 2022 với mức sát thương ... Kim điểm danh top 10 tướng liên quân mạnh nhất để leo rank mùa này nhé! ...

Top 13: Top tướng bị cấm nhiều nhất Liên Quân giai đoạn cuối mùa 20

Tác giả: cellphones.com.vn - Nhận 170 lượt đánh giá
Tóm tắt: Như vậy là mùa 20 đã bước sang giai đoạn cuối cùng và các game thủ cũng chỉ còn hơn 1 tháng để có thể chinh phục vị trí cao nhất: bậc rank Chiến Tướng. Và sau hai phần ba quãng đường của mùa 20, mình sẽ tổng hợp lại các vị tướng bị cấm nhiều nhất trong. Liên Quân Mobile.AleisterArumElsuFlorentinoZataTạm kếtAleisterMột quy tắc bất di bất dịch trong Liên Quân, bất kể thứ hạng bậc rank: cấm. Aleister trước tiên. Nhiều người nói rằng ở bậc rank Cao thủ trở lên chả ai cấm vị tướng này vì quá phế, ít cơ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 12, 2021 · Nhiều người nói rằng ở bậc rank Cao thủ trở lên chả ai cấm vị tướng này vì quá phế, ít cơ động, quá mỏng máu, lại còn không có đủ sát thương để ...14 thg 12, 2021 · Nhiều người nói rằng ở bậc rank Cao thủ trở lên chả ai cấm vị tướng này vì quá phế, ít cơ động, quá mỏng máu, lại còn không có đủ sát thương để ... ...

Top 14: Liên Quân Mobile: Những vị tướng “out meta” mùa 20 - MGN Esports

Tác giả: mgn.vn - Nhận 152 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mùa nào cũng vậy, có tướng hot thì tất nhiên cũng phải có tướng “out meta”, theo đó đây đều là những vị tướng tạm “hết thời” trong Liên Quân Mobile mùa 20 . Mùa nào cũng vậy, có tướng hot thì tất nhiên cũng phải có tướng “out meta”, theo đó đây đều là những vị tướng tạm “hết thời” trong Liên Quân Mobile mùa 20. KrizzixThiên về lối chơi chiến thuật, Krizzix là một tướng Trợ Thủ đáng tin trong các giải đấu. Tuy nhiên, quân bài này rất hiếm khi. xuất hiện trong rank nếu như không muốn nói là một
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 12, 2021 · Với hai chiêu thức vô cùng lợi hại trong combat tổng là Thần trận và Thần môn, Rouie cần nhất quán với các thành viên trong team để có thể xuất ...17 thg 12, 2021 · Với hai chiêu thức vô cùng lợi hại trong combat tổng là Thần trận và Thần môn, Rouie cần nhất quán với các thành viên trong team để có thể xuất ... ...

Top 15: Liên Quân Mobile: Những vị tướng leo rank đơn khỏe nhất (P.2)

Tác giả: mgn.vn - Nhận 160 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tiếp nối phần 1, MGN.vn sẽ tiếp tục gợi ý cho game thủ Liên Quân Mobile những vị tướng leo rank đơn chất lượng nhất nhưng ở một cấp độ cao hơn về kỹ năng >>XEM THÊM: Liên Quân Mobile: Bị trảm đến “mòn đao” nhưng vì sao Florentino vẫn hot? Tiếp nối phần 1, MGN.vn sẽ tiếp tục gợi ý cho game thủ Liên Quân Mobile những vị tướng leo rank đơn chất lượng nhất nhưng ở một cấp độ cao hơn về kỹ năng. Bạn đang leo rank đơn của Liên Quân Mobile và muốn 'nâng trình' với những vị tướng có độ khó cao? MG
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 thg 10, 2022 · Tuy nhiên, ranh giới giới anh hùng và phế vật khi chơi Florentino là cực kỳ mong manh vì bộ kỹ năng rất khó để làm chủ và cần nhiều thời gian ...2 thg 10, 2022 · Tuy nhiên, ranh giới giới anh hùng và phế vật khi chơi Florentino là cực kỳ mong manh vì bộ kỹ năng rất khó để làm chủ và cần nhiều thời gian ... ...

Top 16: Top tướng tỉ lệ thắng, chọn, MVP cao nhất cuối tuần qua

Tác giả: lienquan.garena.vn - Nhận 198 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xin chào các Kiện Tướng,Garena Mobile là ứng dụng vô cùng hữu ích, cung cấp những thông số quan trọng như: tỉ lệ thắng, tỉ lệ chọn và tỉ lệ MVP. Hãy cùng Hội Đồng Liên Quân tìm ra top 5 vị tướng đứng đầu các thông số này từ 24/03/2017 đến ngày 26/03/2017 qua ứng dụng Garena Mobile nhé!(Link tải ứng dụng Garena Mobile: http://mobile.garena.vn/)Tỉ lệ. thắng. Vị trí. Tướng. Tỉ lệ thắng. 1. Fennik. 56.2%. 2. Ormarr. 54.5%. 3. Lumburr. 53.5%. 4. Omega. 53.4%. 5. Alice. 52.9%. Bảng xếp hạng tỉ lệ thắng không có quá nhiều
Khớp với kết quả tìm kiếm: Garena Mobile là ứng dụng vô cùng hữu ích, cung cấp những thông số quan trọng như: tỉ lệ thắng, tỉ lệ chọn và tỉ lệ MVP. Hãy cùng Hội Đồng Liên Quân tìm ra top ...Garena Mobile là ứng dụng vô cùng hữu ích, cung cấp những thông số quan trọng như: tỉ lệ thắng, tỉ lệ chọn và tỉ lệ MVP. Hãy cùng Hội Đồng Liên Quân tìm ra top ... ...

Top 17: Top 10 tướng đấu sĩ liên quân khoẻ nhất mùa 20 không nên bỏ qua

Tác giả: ladigi.vn - Nhận 148 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đấu sĩ mạnh nhất liên quân – Richter. Yena. – tướng đấu sĩ mạnh nhất liên quân. Errol – tướng đấu sĩ mạnh nhất liên quân. Volkath – đấu sĩ mạnh nhất liên quân. Astrid – Tướng mạnh nhất liên quân 2022. Từ khóa: top tướng đấu sĩ mạnh nhất liên quân mùa 20. Tướng đấu sĩ mạnh. nhất liên quân – Amily Solo đường tà thần Ceasar (đi top) luôn là một vị trí được rất nhiều game thủ ưa thích bởi khả năng tự lập và lối chơi đa dạng được chấp nhận người chơi thể hiện kĩ năng và tư duy phương án của tôi. Cùng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một số vị tướng Đấu sĩ trong Liên Quân tiêu biểu có thể kể đến như: Richter, Omen, Lữ Bố, Zuka, Superman,… Allain – Đấu sĩ mạnh nhất liên quân mùa 21. Allain là ...Một số vị tướng Đấu sĩ trong Liên Quân tiêu biểu có thể kể đến như: Richter, Omen, Lữ Bố, Zuka, Superman,… Allain – Đấu sĩ mạnh nhất liên quân mùa 21. Allain là ... ...