Top 6 bài 48 trang 58 sgk toán 8 tập 1 2022

Top 1: Bài 48 trang 58 Toán 8 Tập 1 - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 120 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức. Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại. khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Video Bài 48 trang 58. SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)Bài 48 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Cho phân thức Quảng cáoa) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?b) Rút gọ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 56 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): Cho phân thức ... Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác: Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu ...Bài 56 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): Cho phân thức ... Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác: Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu ... ...

Top 2: Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 - Loigiaihay.com

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 133 lượt đánh giá
Tóm tắt: Video hướng dẫn giảiLựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơnCho phân thức: \(\dfrac{{{x^2} + 4{\rm{x}} + 4}}{{x + 2}}\) LG a.Với điều kiện nào của \(x\) thì giá trị của phân thức được xác định?Phương. pháp giải:Điều kiện xác định của phân thức là: Mẫu thức khác \(0\).Lời giải chi tiết:Điều kiện của \(x\) để phân thức được xác định là: \(x + 2 \ne 0 \Rightarrow x \ne  - 2.\) LG b.Rút gọn phân thức.Phương pháp giải:Áp dụng hằng đẳng thức bình phương một tổng  để rút gọn phân thức.Lời g
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? Quảng cáo. Video hướng dẫn giải.Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? Quảng cáo. Video hướng dẫn giải. ...

Top 3: Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 - Toploigiai

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 115 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcBài 48 (trang 58 SGK Toán 8 tập 1)Cho phân thứca) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?b) Rút gọn. phân thức.c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 ?d) Có giá trị nào x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không ?Lời giải:a) Điều kiện của x để phân thức được xác định:x + 2 ≠ 0 hay x ≠ -2b) Rút gọn phân thức:c) Nếu giá trị của phân thức đã
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 · Mục lục nội dung · Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức · Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị ...Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 · Mục lục nội dung · Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức · Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị ... ...

Top 4: Giải bài 48 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1 - CungHocVui

Tác giả: cunghocvui.com - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho phân thức:\(\dfrac{x^2+4x+4}{x+2}\)a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?b) Rút gọn phân thức.c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 ?d) Có giá trị nào x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không ? Đề bàiCho phân thức:\(\dfrac{x^2+4x+4}{x+2}\)a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?b) Rút gọn phân thức.c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 ?d) Có giá trị nào x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không ?Hư
Khớp với kết quả tìm kiếm: a Giá trị của phân thức \\dfrac{x^2+4x+4}{x+2}\ được xác định với điều kiện : x + 2 \\neq\ 0 hay x \\neq\ 2 b Rút gọn phân thức: Ta có ...a Giá trị của phân thức \\dfrac{x^2+4x+4}{x+2}\ được xác định với điều kiện : x + 2 \\neq\ 0 hay x \\neq\ 2 b Rút gọn phân thức: Ta có ... ...

Top 5: Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 - HocDot.com

Tác giả: hocdot.com - Nhận 110 lượt đánh giá
Tóm tắt: a) Điều kiện của \(x\) để phân thức được xác định là: \(x + 2 \ne 0 \Rightarrow x \ne  - 2.\)b) Rút gọn phân thức: \(\dfrac{{{x^2} + 4{\rm{x}} + 4}}{{x + 2}}= \dfrac{{{x^2} + 2.x.2 + {2^2}}}{{x + 2}} \)\(\,= \dfrac{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}{{x + 2}} = x + 2\)c) Để giá trị của phân thức đã cho bằng \(1\) thì:\(x + 2 = 1 \Rightarrow x =  - 1 \) (thỏa mãn điều kiện xác định của \(x\))Vậy \(x = -1\) thì giá trị của phân thức. bằng \(1\).d) Để giá trị của phân thức đã ch
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức: a) Với điều kiện nào của thì giá trị của phân thức được xác định? b) Rút gọn phân thức?Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức: a) Với điều kiện nào của thì giá trị của phân thức được xác định? b) Rút gọn phân thức? ...

Top 6: Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 - SoanVan.NET

Tác giả: soanvan.net - Nhận 117 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài làm:Cho phân thức: \(\dfrac{{{x^2} + 4{\rm{x}} + 4}}{{x + 2}}\)LG a.Với điều kiện nào của \(x\) thì giá trị của phân thức được xác định?Phương pháp giải:Điều kiện xác định của phân thức là: Mẫu thức khác \(0\).Lời giải chi tiết:Điều kiện của \(x\) để phân thức được xác định là: \(x + 2 \ne 0 \Rightarrow x \ne  - 2.\)LG. b.Rút gọn phân thức.Phương pháp giải:Áp dụng hằng đẳng thức bình phương một tổng  để rút gọn phân thức.Lời giải chi tiết:Rút gọn phân thức: \(\dfrac{{{x^2}
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lớp 8 - SGK Toán lớp 8 - Giải bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?Lớp 8 - SGK Toán lớp 8 - Giải bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? ...